Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Dopravníky na beton během výstavby hráze Hráz vodní nádrže Vranov 2 Hráz vodní nádrže Vranov

Vranovská přehrada slaví devadesátku

V letošním roce uplyne 90 let od chvíle, kdy bylo do provozu uvedeno vodní dílo Vranov. Vranovská přehrada se využívá k zásobování obyvatelstva vodou, protipovodňové ochraně, nadlepšování průtoků v období sucha, výrobě elektrické energie, rekreaci i rybolovu. S výstavbou přehrady se začalo v roce 1930 a celkové náklady se vyšplhaly na 130 milionů korun. Celkový objem betonu použitý ke stavbě masivní gravitační přehrady činil 233 …
17.04.2024 Přidat komentář