Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

2020-02-27-Bečva revitalizace

Povodí Moravy zahájilo na Bečvě rozsáhlou revitalizaci

Povodí Moravy, s. p. zahájilo rozsáhlou revitalizaci Bečvy u obcí Černotím, Ústí a Skalička. Stavební akce vtiskne více než třem kilometrům koryta řeky zcela novou tvář. Dojde až k trojnásobnému rozšíření koryta toku, čímž bude vytvořeno typické široké a mělké koryto vodního toku. Projekt snižuje povodňové ohrožení obcí, revitalizuje krajinný ráz, vrací do řeky chybějící biotopy a stanoviště a přispěje ke zlepšení biodiverzity flory a …
28.02.2020 Přidat komentář