Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Sledujte kvalitu vody ve studni! Vyhnete se zdravotním komplikacím

Datum: 21.03.2024

Laboratore (1)

Letošní zima přinesla několik rychlých a vydatných sněhových nadílek, stejně jako velmi rychlých oteplení, kdy sněhová pokrývka rychle zmizela a voda odtekla, případně se vsákla do okolí. Po tání je s příchodem jara nutné a odpovědné zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Je nezbytné odborně prověřit, zda nepředstavuje zdravotní riziko, jehož důsledky mohou velice nepříjemně pocítit především děti, senioři a lidé s oslabenou imunitou. Nepodceňujme tuto situaci! Buďme odpovědní ke zdraví svých blízkých i sebe samotných!

Tání stejně jako například prudké deště a následné povodně vedou k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních vodních zdrojů. Proto je s koncem zimy a po tání sněhových zásob nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich. Právě v jarních měsících je každoročně patrný zvýšený zájem o laboratorní analýzy vody. Ty se doporučuje provádět alespoň jednou ročně, při změně klimatických podmínek se jedná o velmi vhodnou dobu pro provedení laboratorního rozboru.

Při posuzování kvality vody ve studni a její ne/vhodnosti pro konzumaci není odpovědné spoléhat pouze na vlastní smysly. Ty nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.

Více než 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Otočíme kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté většině případů ve velmi dobré kvalitě. A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Tento komfort, který chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa vůbec samozřejmý není. Česká republika stále žije přes opakované upozorňování na zhoršující se situaci během suchých period ve valné většině svých oblastí ve vodním blahobytu.
Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby pravidelně sledovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví.
„Procesu kontroly začíná vyzvednutím speciálních vzorkovnic v laboratoři. Sterilní vzorkovnice jsou základním pravidlem pro zajištění objektivity výsledků, neměly by se podceňovat ani podmínky převozu vzorku a jeho uchovávání. Správný výběr parametrů vzorku závisí na mnoha okolnostech. K základně chemickému rozboru je možné přidat speciální anorganický rozbor na těžké kovy, dále například na nepolární extrahovatelné látky nebo specifické organické látky. Je velmi vhodné posuzovat konkrétní lokalitu a vodní zdroj na základě okolních podmínek,“ říká vedoucí provozních laboratoří Vodotech Lucie Chlebková.

Při prvním rozboru zdroje se doporučuje analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat tak účinnost přijatého technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.

„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Vodotech Pavla Veselá.

Očekávanou novinkou v nadcházejících měsících je prezentace analyzovaných parametrů na internetových stránkách SmVaK Ostrava. K dispozici budou aktuální výsledky v jednotlivých lokalitách ve vodovodní síti přímo z domácnosti spotřebitele, kde akreditovaný pracovník vzorek odebral. Odběrová místa budou pravidelně obměňována a bude možné s těmito daty pracovat v mapové aplikaci. 

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí –
možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je možné využít kvalitní filtry

Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × tři =