Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Modernizovaná čistírna v Kozlovicích za 32 milionů

Datum: 04.04.2024

COV Kozlovice (6)

Čistírna odpadních vod v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku prošla zásadní rekonstrukcí, která odstartovala na podzim roku 2022 a skončila v uplynulých týdnech. Důvodem byl technicky nevyhovující stav stavební i technologické části provozu, který byl vybudován na počátku 80. let minulého století a částečnou rekonstrukcí prošel v roce 2014.

Čistírna odpadních vod na levém břehu Ondřejnice na severní straně Kozlovic je projektována na kapacitu 2 500 ekvivalentních obyvatel. Důvodem pro zásadní modernizaci byla především nedostatečná kapacita biologického stupně čištění*, kdy provoz disponoval pouze jednou aktivační nádrží**. To představovalo problém při jakékoliv opravě či poruše, kterou bylo nezbytné odstranit.

Během modernizace byla aktivační nádrž rozdělena na dvě samostatné provozní části, byly doplněny aerační elementy*** a stávající zdroje vzduchu nahrazeny výkonnějšími dmychadly. Součástí stavby byla změna profilu železobetonové konstrukce obvodových zdí aktivační nádrže.

„Dalším problémem byla nedostatečná kapacita podzemního kalojemu, kdy bylo tekutý kal nezbytné dovážet do areálu čistírny odpadních vod pro Frýdek-Místek ve Sviadnově, což výrazně zvyšovalo náklady čistírenského procesu. Zároveň bylo nezbytné doplnit technologii pro chemické srážení fosforu včetně souvisejícího příslušenství, jak požaduje legislativa,“ vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.

Kalové hospodářství bylo posíleno výstavbou nového kalojemu o objemu 150 metrů krychlových, původní podzemní kalojem o objemu necelých 100 metrů krychlových byl rekonstruován. Plocha původních kalových polí byla zpevněna a je nově využita pro umístění mobilního odvodňovacího zařízení. Nedílnou součástí bylo dobudování potrubí, armatur a elektroinstalace pro bezproblémový provoz kalové koncovky čistírny.

Během rekonstrukce byl vyřešen také přítok odpadních vod z palkovické části Myslík. Ten byl původně napojený přímo do objektu hrubého předčištění bez možnosti regulace, což způsobovalo problémy především v období přívalových dešťů nebo tání. Nově je přítok přepojen do stoky před odlehčovací komoru, která zadrží v případě potřeby vyšší objem vody přitékající do čistírenského provozu.

Komplexní obměnou prošel také zastaralý systém řízení provozu a jeho napojení na dispečink společnosti. Náklady přesáhly 32 milionů korun.

Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

třináct − dvanáct =