Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Úpravna v Ostrava – Nová Ves prošla částečnou modernizací

Datum: 27.03.2024

nova-ves

Úpravna vody Ostrava – Nová Ves představuje důležitý zdroj pro město. Ostravské vodárny a kanalizace proto sanovaly povrchy sedimentační nádrže, vyměnily některá technologická zařízení nebo instalovaly nejmodernější měřicí techniku, včetně vzduchotechniky. 

Úpravna vody je největší a nejvýznamnější na území města. V současnosti je jímání podzemní vody k její další úpravě realizováno pomocí ponorných čerpadel ze studní o hloubkách 35 – 45 metrů ze dvou pramenišť, Dubí a Ostrava – Nová Ves. Vodárna zásobuje Moravskou Ostravu a Přívoz, Muglinov, část Svinova a část Poruby (ve směsi s vodou z přehrady Kružberk, upravenou v Úpravně vody Podhradí a dodávanou prostřednictvím Ostravského oblastního vodovodu společnosti SmVaK Ostrava). Dohromady tak pokrývá zhruba 30 % spotřeby ve městě.

Vodárna byla uvedena do provozu roku 1908 v místech dnešní křižovatky ulic 28. října a Plzeňská. Jímání vody probíhalo v okolí již dříve. První zmínky jsou zaznamenány okolo roku 1885. Vzhledem ke vzrůstajícím nárokům na množství a kvalitu pitné vody již původní systém jímání a původní vodárna nevyhovovala.

V průběhu desetiletí se areál dále rozrůstal. Ve dvacátých, padesátých a sedmdesátých letech minulého století proběhly největší rekonstrukce. Z 50. a 70. let pochází většina dnes už převážně zastaralého zařízení. Jeho postupnou obnovu poznamenala katastrofální červencová povodeň roku 1997, kdy voda z řeky Odry areál úpravny zcela zatopila a způsobila řadu škod i na prameništích Ostrava – Nová Ves a Dubí. Ta dodávají surovou vodu k úpravě. Nicméně se podařilo opětovně vodárnu zprovoznit již po čtyřech měsících usilovné práce zaměstnanců a spolupracujících externích firem. V areálu úpravny bylo také v roce 2017 otevřeno muzeum „Historie ostravského vodárenství – Babylon“, jehož hlavním tématem je historie ostravského vodárenství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patnáct − deset =