Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

VaK Kroměříž postaví chybějící kanalizaci v Chopyňské ulici

Datum: 07.11.2023

mg_uvodnobrzek_fotokulturniakce_mf2859

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) připravuje stavbu dešťové a splaškové kanalizace v Chropyňské ulici. Práce by měly začít v první polovině roku 2024. Firma odhaduje náklady na 28 milionů korun.

O kanalizaci v Chopyňské ulici se hovoří nejméně dvacet let. Projekt zahrnuje její stavbu v úseku ulice od dálničního mostu k jižněji vedené železniční trati, kde nyní městská kanalizace končí. Na tuto stoku stavbaři napojí novou splaškovou kanalizaci. Odpadní vody budou směřovat do jímky čerpací stanice, odkud budou přečerpávány do koncové šachty stoky. Dešťovou vodu odvede stoka směrem k mostu dálnice D1, kde vyústí přímo do koryta řeky Moravy.

Město je největším akcionářem VaKu. „Tato skutečnost, dle mého názoru, se historicky neprojevovala v tom, že by společnost velkou část investic směřovala zpátky jednak do města a jednak pro obsluhu zhruba 30 000 obyvatel, kteří služby společnosti VaK využívají. Toto se jako předseda představenstva se snažím napravit, a snažím se, aby společnost VaK své investiční činnosti zaměřila na náš region, naše město,“ řekl starosta Tomáš Opatrný (ANO), který je zároveň předsedou představenstva firmy.

Stavba má významný a pozitivní dopad pro životní prostředí, odpadní vody budou odváděny na čistírnu odpadních vod. „Naší snahou je, aby VaK postupně vybudoval kanalizaci i v dalších lokalitách města, kde dosud kanalizace chybí,“ doplnil Opatrný. Společnost vlastní většinu kanalizace na území Kroměříže. Jedná se téměř o 80 kilometrů potrubí. V majetku města je dalších asi 15 kilometrů kanalizačního potrubí, které je v různém technickém stavu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtyři + čtrnáct =