Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Modernizace infrastruktury v Litoměřicích

Datum: 20.07.2021

trubky

V Litoměřicích, ulicích Kollárova a Čelakovského, začala rekonstrukce vodovodu a kanalizace pro 120 napojených obyvatel. Informovala o tom Severočeská vodárenská společnost (SVS).

Stavba proběhne v koordinaci se stavbami dalších investorů. Společnost GasNet provede rekonstrukci plynovodu a město plánuje investiční akci k obnově povrchů. V ulici Kollárova se v těsné blízkosti s kanalizací nachází vodovod z PVC v profilu 225 milimetrů, který byl uveden do provozu v roce 1979. V ulici Čelakovského je zase uložen vodovod z litiny DN 80 milimetrů z roku 1935. Vodovod je značně inkrustovaný, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je v ulici Kollárova tvořena potrubím ze železobetonu DN 400 a železobetonovým vejcem DN 400/600. Stoka byla vybudována v roce 1932.

Kamerová prohlídka prokázala havarijní stav, šachty vykazují korozi a poškozené stupačky, koroze materiálu stoky je místy nad 50 %. Stoka z kameniny je popraskaná, má nedostatečný profil šachet, vykazuje netěsnosti ve spojích, deformaci. Betonová kanalizace je také v havarijním stavu. SVS proto rozhodla, v koordinaci s investiční akcí města a plynařů, o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 271,5 metrů a kanalizace v celkové délce 326 metrů. Stavební práce začnou na začátku srpna a měly by skončit v dubnu 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět × čtyři =