Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Komplexní sanace vodojemu v Opavě-Komárově je dokončena

Datum: 18.09.2023

VDJ Opava - Komárov (2)

Více než pět milionů korun si vyžádala komplexní sanace zemního vodojemu v opavské části Komárov. Objekt byl především působením vnějších vlivů po více než 30 letech spolehlivého fungování v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu.

Vodojem v Komárově má dvě komory s kapacitou 250 metrů krychlových pro každou z nich. Pitná voda do něj směřuje z páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu, konkrétně z I. větve Kružberského skupinového vodovodu. Zdrojově voda pochází z údolní nádrže Kružberk, následně je upravována v Úpravně vody Podhradí, odkud je distribuována do vodovodního systému.

„Důvodem, proč jsme k celkové sanaci přistoupili, byl nevyhovující technický stav spočívající například ve špatném stavu zastřešení a zateplení manipulační komory, nevyhovující bylo také opláštění vrchní části akumulačních nádrží, poškozené byly také omítky a stropy manipulační komory, obnažené byly výztuže stropních konstrukcí. Výměnu potřebovala také elektroinstalace objektu včetně ochrany před bleskem,“ říká vedoucí oddělení investic SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.

Během sanace byla nejdříve sejmuta zemina z akumulačních komor, bylo vybudováno jejich nové střešní opláštění, stejně jako opláštění svislých stěn fasádou a zateplení podzemní části. Opravou prošel také střešní plášť nad manipulační komorou včetně vyspravení atiky a oplechování. Vyměněny byly všechny dveře v objektu, stejně jako schodiště. Sanovány byly také podlahy. Úpravou prošly také okolní plochy, kdy byl zpevněn povrch před vstupem do objektu, byla provedena drenáž a vybudovány okapové chodníky kolem celého objektu. Vyměněny byly všechny vnitřní omítky stěn a stropů.

Mgr. Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

12 + čtyři =