Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Přemístění kopule věžového vodojemu nad Vítkovem

Datum: 12.10.2023

premisteni_kopule-Vitkov

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava vrací kopuli věžového vodojemu do čtyřicetimetrové výšky. Akci předcházela rozsáhlá sanace vodojemu s objemem 200 metrů krychlových pitné vody, která začala v létě 2022. Po přemístění kopule přijdou na řadu dokončovací práce. Vodojem opět dostane estetickou funkci a bude kromě zásobování Vítkova pitnou vodou z Úpravny vody Podhradí tvořit dominantu náhorní plošiny Vítkovské pahorkatiny.

Ještě před touto modernizací prošel opravou za 18 milionů zemní vodojem s kapacitou 650 metrů krychlových pitné vody, aby bylo zajištěno spolehlivé zásobování lokality pitnou vodou. Věžový vodojem se po letech spolehlivého provozu nacházel v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Nevyhovující byl například stav vnitřní i vnější části dříku, akumulace a kotevních lan. Zkorodovány byly také armatury, potrubí, žebříky a mezipodesty, poškozené bylo opláštění akumulace.

„Stávající plášť vodojemu byl odstraněn a nové opláštění je provedeno z titanzinkové krytiny na roštu z hliníkových profilů kotveném na konstrukci nádrže. Po ošetření vnější ocelové konstrukce nádrže byl osazen nový hliníkový rošt včetně zateplení v podobě stříkané polyuretanové izolace. Veškeré stávající žebříky byly nahrazeny novými z nerezi, stejně jako všechny ostatní zámečnické prvky. Nové je také napojení vodojemu na kanalizaci,“ vysvětluje vedoucí investičního oddělení SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.

Dále se mění i strojně-technologická část, nové bude vystrojení vodojemu v podobě přítokového a odběrového potrubí s tepelnou izolací a systémem topných kabelů pro zamezení zamrznutí systému nebo elektroinstalace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 + 7 =