Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Lhotka pod Ondřejníkem bude napojena na Ostravský oblastní vodovod

Datum: 01.05.2023

ÚV Nová Ves (2)

Devadesát pět procent pitné vody vyrobené v provozech SmVaK Ostrava pochází z povrchových zdrojů v podobě údolních nádrží v Beskydech (Šance a Morávka), případně podhůří Jeseníků (kaskáda Slezská Harta – Kružberk). Ta je následně transportována přivaděči páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu – po regionu. Kromě toho společnost řeší také odpovídající vydatnost některých lokálních zdrojů vody například na Opavsku nebo v Beskydech, kde může v případě dlouhých suchých period kapacita dosáhnout svého limitu. Na situaci se negativně projevila v uplynulých letech také kůrovcová kalamita a výsledky jejího odstraňování. Situaci se SmVaK Ostrava aktuálně rozhodly optimalizovat také v obci Lhotka na úpatí Ondřejníku v Beskydech.

Za více než 13 milionů korun bude propojeno vodovodní potrubí mezi Metylovicemi a Lhotkou pod Ondřejníkem, kde byly v uplynulých letech nezbytné provozní zásahy k zajištění dostatečné kapacity dodávek pitné vody pro všechny odběratele.

„Nutnost propojení těchto vodovodů je dána nedostatečnou vydatností lokálního zdroje na úpatí masivu Ondřejníku, který zásobuje Lhotku. Prameny dokáží vykrýt spotřebu vody v obci při normálních srážkových obdobích. V době déle trvajícího sucha bylo v uplynulých letech opakovaně nezbytné navážet vodu do vodojemu nad obcí cisternami. Výstavbou 1 720 metrů dlouhého polyetylenového řadu, který bude navazovat na koncový úsek vodovodu vybudovaný obcí v Metylovicích, bude možné zásobovat dolní část Lhotky,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Výstavba bude provedena bezvýkopovou technologií metodou řízeného vrtání v zeleném pásu podél komunikace. Součástí bude vybudování armaturní šachty s redukčním ventilem, měřením a uzavírací armaturou se serverpohonem. Bude provedena úprava stávajícího vystrojení a elektroinstalace zmiňované přerušovací komory. Doplňování pitné vody do akumulace bude řízeno pomocí regulačního ventilu s dálkovým ovládáním. Celý systém bude zapojen do centrálního systému dispečerského řízení a sledování provozu pomoc telemetrické stanice a radiomodemu s možností přenosu prostřednictvím LTE.

Voda z jímacích zářezů v masivu Ondřejníku je v současnosti gravitačně vedena do dvoukomorového zemního vodojemu s kapacitou 2 x 100 metrů krychlových, následně směřuje do přerušovací komory s objemem 20 metrů krychlových a dále přímo do vodovodní sítě v obci. Nově bude vodovodní systém napojen na Ostravský oblastní vodovod, což mu zaručí odpovídající spolehlivost a stabilitu.
Na situaci stávajícího zdroje měla výrazně negativní vliv také kůrovcová kalamita, která masiv Ondřejníku drtivě zasáhly. V důsledku jejího odstraňování vznikly rozsáhlé holiny, které v případě trvalejšího a vydatnějšího deště nejsou schopny zadržovat vodu, která stéká s vysokým zákalem ze svahu dolů. V případě déletrvajícího sucha nedokážou holiny na rozdíl od lesa vodu zadržovat.

Situaci týkající se lokálních zdrojů řešila společnost SmVaK Ostrava v uplynulých letech například v Odrách, kde byl vybudován jeden nový vrt hluboký více než 200 metrů, další byl sanován kvůli jeho postupně klesající vydatnosti po více než 80 letech provozu. Aktuálně ve městě finišuje výstavba nové úpravny za více než 30 milionů korun s nově sanovaným vrtem, což umožní další rozvoj lokality a napojování nových odběratelů.
Na Opavsku v Chlebičově byl v loňském roce vybudován nový vrt, dva stávající vrty v sousedních Hněvošicích byly sanovány. Náklady obou staveb v součtu dosáhly osmi milionů korun.

Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtyři × 4 =