Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Zmodernizované vodojemy v oblasti působnosti SmVaK Ostrava

Datum: 23.09.2021

VDj-Nove-Technaovice-1

Přes 30 milionů si vyžádala komplexní sanace tří vodojemů ve Fulneku, Bílově a Nových Těchanovicích. U dvou z nich byla podle mluvčího Marka Síbrta uplatněna nová koncepce vizuální podoby opravovaných objektů SmVaK Ostrava. Náklady ve Fulneku dosáhly 12,5 milionu, akumulace v Bílově 12 milionů a práce v Nových Těchanovicích si vyžádaly 6 milionů.

Jak uvedl Marek Síbrt, vedle historického vodojemu z roku 1927 s kapacitou 2 x 250 metrů krychlových byl poblíž fulneckého zámku později v roce 1990 vybudován nový dvoukomorový vodojem s kapacitou 2 x 750 metrů krychlových. Zatímco historický vodojem byl sanován v uplynulých letech, stavebně-technický stav novější akumulace si vyžádal současnou modernizaci.

„Jednalo se zejména o poškození hydroizolace obvodových zdí armaturní komory, stropní hydroizolace akumulačních nádrží, vnitřních a vnějších omítek, střechy, okapového a přístupového chodníku, žebříků, zábradlí a dalších kovových prvků, vstupních a vnitřních dveří, trubního vystrojení, vzduchotechniky. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k celkové sanaci objektu. Výše popsané dožilé části byly vyměněny,“ řekl ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Dalších 12 milionů bylo potřeba na sanaci vodojemu v obci Bílov ležící mezi Fulnekem a Bílovcem. „Provedli jsme podrobnou diagnostiky stavu železobetonové konstrukce pravé akumulační nádrže a výsledky ukázaly, že je v nevyhovujícím stavu. Stejně jako například střešní plášť armaturní a akumulačních komor, zateplení fasády, vnitřní část armaturní komory, trubní vystrojení, elektroinstalace, přístupový a okapový chodník nebo oplocení. Všechny tyto a některé další části objektu jsme nahradili novými,“ popsal Koníř.

Na začátku letošních letních prázdnin byla dokončena stavba nového vodojemu v Nových Těchanovicích „Původní vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplynulo, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory byly v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě byl také vodojem s 250 metry krychlovými kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli ho odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový komplex má dvě komory, každá má objem 25 metrů krychlových,“ doplnil Koníř.

V roce 2021 společnost investuje do vodárenské infrastruktury 740 milionů korun. Jde o nejvyšší částku v historii, meziroční nárůst přesahuje 55 milionů korun. Více než 310 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

Dalších 243 milionů bude směřovat do oprav. Celkem do infrastruktury poputuje téměř miliardy korun. SmVaK Ostrava se dlouhodobě řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v České republice. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patnáct − čtyři =