Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

SmVaK Ostrava bilancují uplynulý rok a hovoří o plánech do dalších měsíců

Datum: 04.01.2023

SmVaK-opravy

Společnost SmVaK v současnosti dokončuje investice a opravy z roku 2022 a předpokládá, že se jí podaří splnit stanovený investiční plán. V roce 2023 plánuje proinvestovat téměř miliardu korun. 185 milionů si například vyžádá investice do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

S generálním ředitelem Anatolem Pšeničkou jsme také hovořili o úsporných opatřeních v oblasti nakládání s energiemi, kdy podle něj firma začala pracovat na zvýšení vlastní energetické soběstačnosti ze současné třetiny na polovinu do konce desetiletí.

Jaký byl pro Vás investiční rok 2022, kolik finančních prostředků podnik letos alokoval do investic a kolik do oprav?

Investice a opravy roku 2022 finišujeme. Předpokládáme, že splníme náš plán investovat do vodárenské infrastruktury 753 milionů korun. Dalších 288 milionů směřuje do oprav. Jde o nejvyšší částku v historii společnosti. Data za jedenáct měsíců letošního roku vypovídají o tom, že tyto hodnoty se nám podaří dodržet.

Téměř 300 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 310 milionů do vodovodních sítí a 143 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Spolu s opravami přesáhne částka, která poputuje do obnovy a rozvoje infrastruktury pro dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní, jednu miliardu miliardy korun. Je to nejvíce v historii společnosti.

Jaké nejvýznamnější projekty během letošního roku dokončil a v jakých bude pokračovat v roce 2023?

V případě páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu – byla v roce 2022 zahájena rekonstrukce přivaděče Záhumenice – Bělá za více než 85 milionů korun. Stavba se protáhne do roku 2023 a naváže na dokončení modernizace přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá. Ta byla stavebně dokončena v uplynulých týdnech a vyžádala si více než 145 milionů korun.

Téměř 30 milionů korun si vyžádá komplexní modernizace technologické a stavební části v Úpravně vody Odry. Dokončena bude také rekonstrukce odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou, která začala loni a vyžádá si celkem 20 milionů korun.

Intenzivně se pracuje na přípravných pracích na modernizaci automatizovaného systému řízení a technologie Úpravny vody ve Vyšních Lhotách. Náklady přesáhnou 130 milionů korun a potrvají dle předpokladů do roku 2025. Letos již byla dokončena výměna části odtokového potrubí z reakčních nádrží ozónu v provozu Úpravny vody Podhradí. Ta si celkem vyžádala více než 20 milionů korun.

Sanací prochází také řada vodojemů. Za více než 17 milionů bude sanován vodojem nad obcí Baška na Frýdecko-Místecku. Za 15 milionů budou zrekonstruovány armaturní i akumulační komory ve vodojemu v Karviné – Ráji. Více než 40 milionů korun si vyžádá rekonstrukce vodojemu v Havířově – Životicích. V oblasti kanalizací proběhlo několik významných investičních akcí například v Opavě, Novém Jičíně, Havířově, Třinci, Frýdku-Místku, Paskově, Bohumíně, Petřvaldu, Kopřivnici a dalších městech a obcích regionu.

Kolik peněz plánujete proinvestovat a jaké projekty zahájit v příštím roce?

Do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury bude směřovat dle plánu více než 974 milionů korun. Téměř 478 milionů korun poputuje v roce 2023 do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 300 milionů do vodovodních sítí a 185 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

Připravujete nebo začali jste realizovat úsporná opatření v oblasti nakládání s energiemi, která se promítnou v provozních nákladech?

Existuje mnoho způsobů a opatření, jak snížit spotřebu elektřiny, zemního plynu a tepla. Jednoduše je lze rozdělit na opatření dlouhodobá a okamžitá.

Dlouhodobá opatření zpravidla vyžadují značné počáteční investice, ale dosažená úspora může být výrazná, v některých případech i v desítkách procent. Okamžitá opatření naopak počáteční investici většinou nevyžadují, nebo není nikterak vysoká. Dosažená úspora se může pohybovat maximálně v úrovni nízkých jednotek procent, ale ani tyto hodnoty nejsou zanedbatelné.

V současnosti se nám podařilo realizovat řadu okamžitých úsporných opatření, jako jsou:

 •               nepřetápět, snížení komfortní teploty vytápěných prostor
 •               snížení teploty v místnostech při odchodu z kanceláře (odpoledne, víkendy, svátky)
 •               nezakrývat otopná tělesa nábytkem, oblečením atd.
 •               v topném období větrat pouze krátce a intenzivně
 •               správně nastavená regulace vytápění (pokojový termostat)
 •               vypínání ohřevu teplé užitkové vody v době, kdy není potřeba
 •               nepoužívat k vytápění elektrické přímotopy
 •               pravidelný servis a údržba zdrojů tepla
 •               odvzdušněné radiátor
 •               temperace provozních objektů na nejnižší možnou teplotu, ale tak aby nedocházelo k promrzání, zvýšené                vlhkosti a vzniku plísní (sklady, garáže, vodojemy atd.)
 •              zabránit únikům tepla (zavírat dveře, vrata a okna v provozních budovách, skladech, garážích atd.)

Co se týká dlouhodobých opatření, začali jsme pracovat na zvýšení vlastní energetické soběstačnosti ze současné třetiny na polovinu do konce desetiletí. Finalizujeme aktualizovanou energetickou koncepci společnosti, kde zkoumáme možnosti optimalizace využívání potenciálních zdrojů energie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

třináct − tři =