Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Desítky milionů do vodojemů na Novojičínsku

Datum: 01.04.2022

aec3ae7a-1355-4b3f-8e75-7d43292a031d

Společnost SmVaK Ostrava alokovala 40 milionů do sanace dvou vodojemů, Puntík a Salaš, které jsou zásadní pro zásobování Nového Jičína pitnou vodou ze systému Ostravského oblastního vodovodu. Informoval o tom mluvčí Marek Síbrt.

„Nový Jičín je zásobován pitnou vodou z Ostravského oblastního vodovodu. Voda z Úpravny Nová Ves zdrojově pochází z údolní nádrže Šance a je přivedena gravitačně do vodojemů Skalky, odkud je čerpána do vodojemu Salaš. Z něho je zásobován Šenov, Kunín, část nejvýše položené zástavby Nového Jičína (například také nemocnice) s následným přivedením vody do zásobovacího systému obcí Starý Jičín, Jičina a Janovice. Druhým zdrojem pitné vody je přivaděč Podhradí – Děrné – Střítež, kde zdrojově voda pochází z nádrže Kružberk. Vodojemy Puntík a Salaš, které jsou zásadní pro zásobování města pitnou vodou, aktuálně procházejí významnou modernizací, aby jejich stavební stav a technologická úroveň odpovídaly parametrům moderních vodárenských objektů,“ vysvětlil Síbrt.

Vodojem Salaš má dvě komory o objemu 1500 kubíků vody pro každou z nich a ke komplexní sanaci společnost přistupuje s ohledem na nevyhovující stavebně-technický stav objektu.

„Provedli jsme ve spolupráci s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava podrobnou diagnostiku železobetonové konstrukce akumulačních nádrží a s ohledem na výsledky byla navržena celková sanace objektu,“ uvedl ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Díky akci za více než 24 milionů dojde například výměně stávající elektroinstalace v podobě nového rozvaděče a kabelových tras nebo telemetrie. Dále bude nové trubní nerezové vystrojení vodojemu nebo střešní souvrství nad akumulačními komorami včetně obnovy násypů a zajištění svahu gabionovou stěnou. Opravena bude také hydroizolace armaturní komory a provedeno bude zateplení fasády, která získá nové zámečnické a klempířské prvky. Vodaři zde také zajistí novou zpevněnou plochu a příjezdovou komunikaci pro snazší příjezd provozních vozidel a jednodušší přístup k vodojemu.

„Sanací projde také vodojem Puntík, který zásobuje Nový Jičín taktéž vodou z Úpravny vody Nová Ves. Tento zemní vodojem má kapacitu 2500 kubíků vody a s ohledem na doporučení na základě provedené podrobné diagnostiky železobetonové konstrukce akumulační nádrže i armaturní komory jsme se rozhodli řešit stávající stav komplexní modernizací,“ řekl Koníř.

Opravena například bude hydroizolace armaturní komory, okapový chodník a odvodňovací skluzy včetně doplnění drenáží okolo objektu, vyměněny budou vstupní dveře a luxfery za okna menšího rozměru s mřížemi. Komplexní sanací projdou i armaturní a akumulační komora. Celkové náklady přesáhnou 16 milionů korun. Podle Síbrta budou obě stavby koordinovány tak, aby bylo zajištěno spolehlivé a bezproblémové zásobování odběratelů kvalitní pitnou vodou. Dokončeny by měly být ještě na konci roku 2022.

Více než 160 milionů do vodárenství na Novojičínsku

Více než 110 milionů korun bude letos směřovat do výroby a distribuce pitné vody, 51 milionů do kanalizací a čistíren. Komplexní modernizace čeká úpravnu vody v Odrách, která začne nově dodávat pitnou vodu obyvatelům města. Řada významných staveb proběhne v Kopřivnici a její okrajové části Mniší. 37 milionů si vyžádá výměna vodovodního řadu mezi obcí Sedlnice a Bartošovicemi.

„V roce 2022 investujeme do vodárenské infrastruktury 753 milionů korun. Dalších 288 milionů bude směřovat do oprav. Jde o nejvyšší částku v historii společnosti. Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody 6 miliard korun. Pět miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 11,2 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu svého majetku,“ vysvětlil generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Téměř 334 milionů korun letos poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 256 milionů do vodovodních sítí a 143 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Spolu s opravami dosáhne částka, která poputuje do obnovy a rozvoje infrastruktury pro dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,04 miliardy korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dva + 14 =