Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

V Praze se setkali vodní ředitelé zemí Evropské unie

Datum: 26.11.2022

Vodni_reditele-Praha2022

V druhé polovině listopadu proběhlo v Praze neformální jednání vodních ředitelů členských států zemí EU, zástupců Evropské komise, států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a kandidátských zemí. Tématem číslo jedna byla Rámcová směrnice o vodách a její implementace. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí. 

„Vodní ředitelé jednali o budoucnosti vodního hospodářství v Evropě. Cílem Rámcové směrnice o vodách je dosažení dobrého stavu evropských vod do roku 2027. Česká republika Rámcovou směrnici o vodách transponovala do českého právního řádu prostřednictvím vodního zákona z roku 2001,“ řekl náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík.

Účastníci si na jednání vyslechli představení dvou významných legislativních návrhů Evropské komise ke směrnici o čištění městských odpadních vod a seznamu prioritních látek, k němuž proběhla diskuse, informováni byli o pravidelném reportingu v souvislosti s plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik a velký důraz byl věnován dopadům klimatické změny na vodní hospodářství a souvisejícím adaptačním opatřením, zejména pokud jde o sucho.

Před jednáním proběhlo také slavnostní přivítání ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči. Jednání vodních ředitelů doplnila i tematická exkurze, kdy účastníci navštívili vodní nádrž Švihov, největší vodárenskou nádrž v ČR a střední Evropě, úpravnu vody Želivka a Vodní dům v Hulicích. Na neformální setkání vodních ředitelů členských států EU o týden později naváže setkání mořských ředitelů a jejich společné jednání s vodními řediteli, které proběhne on-line formou 29. listopadu 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + osm =