Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

MŽP připomíná celoevropský zákaz používání olověných broků v blízkosti mokřadů

Datum: 20.09.2023

Mokrady

Olověné broky škodí ve vodních a mokřadních ekosystémech a smrtelně ohrožují převážně vodní ptáky a dravce. Připomíná to ministerstvo životního prostředí s tím, že přehled, kde konkrétně evropské nařízení platí, umožňuje mapa Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Za porušení předpisu hrozí pokuta do maximální výše pěti milionů. Dodržování sleduje Česká inspekce životního prostředí a policie. Od 15. února 2023 platí v členských státech nařízení Evropské komise registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR také pro snazší praktické uplatňování nařízení komise myslivci připravilo mapu mokřadů včetně nařízením chráněného sto metrů širokého pásu kolem nich.

Světový den mokřadů si každoročně připomínáme 2. února. Ten odkazuje na datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva v roku 1971. Česká republika je smluvní stranou od roku 1990 a v seznamu má zapsáno 14 mokřadů.

Jsou mezi nimi rybniční soustavy (Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky), říční nivy (Litovelské Pomoraví, Mokřady dolního Podyjí), rašeliniště (Šumavská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště), a dokonce jeden ojedinělý podzemní mokřad – Podzemní Punkva. Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně světově nejohroženější ekosystémy. Od roku 1900 celosvětově zmizelo 64 % mokřadů, v České republice se hovoří až o 80 %.

Více na mzp.cz zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět × jedna =