Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

20 miliard pro uhelné kraje

Datum: 07.11.2022

mzp_uhelne_regiony01

Klíčové dokumenty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) 2021-2027 schválil na svém posledním zasedání Monitorovací výbor. Výzvy se mohou spustit 14. listopadu. Do konce roku jich ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR plánují vyhlásit celkem pět v každém kraji, a to s celkovou alokací ve výši přes 20 miliard korun. Cíl je jasný: pomoci uhelným regionům a jejich obyvatelům v náročném přechodu na nízkoemisní ekonomiku. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí. 

Díky Operačního programu Spravedlivá transformace budou moci Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj čerpat finanční prostředky na různé typy transformačních projektů. Celkem si rozdělí 41 milionů. „Program přinese uhelným krajům zejména nové pracovní příležitosti, podpoří malé a střední podniky, investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání dětí i dospělých a samozřejmě obnovu území zasaženého těžbou černého i hnědého uhlí. Transformace energetiky v souvislosti s probíhajícím odklonem od uhlí a posílením naší energetické soběstačnosti je aktuálním úkolem číslo jedna. Skvělé je, že všechny tři kraje mají značný potenciál v rozvoji obnovitelných zdrojů energie nebo v oblasti rozvoje vodíkových technologií,“ uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Program se zaměřuje na intenzivní spolupráci kraje s dalšími partnery přímo z regionů. „Právě proto jsme složení Monitorovacího výboru pojali dostatečně široce, aby i na této úrovni rozhodování byli zapojeni všichni klíčoví aktéři spravedlivé transformace. Z pohledu realizace OPST je zásadní věcí to, aby se přidělené finanční prostředky podařilo rychle a efektivně směřovat ke konkrétním projektům, protože do roku 2026 by mělo být dle podmínek Evropské komise vyčerpáno 71 % alokace programu,“ doplnil Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí.

První balíček výzev se od poloviny listopadu zaměří na strategické projekty. Kraje jich doporučily 34. O podporu se budou ucházet na základě hodnotících kritérií. Usnesl se na nich Monitorovací výbor. „Na strategické projekty je vyčleněna přibližně polovina alokace celého programu. Do konce roku spustíme ještě například výzvu pro kraje, které budou následně poskytovat vouchery podnikatelům, inovativní projekty v oblasti oběhového hospodářství nebo také výzvu na podporu rozvoje odborných učeben a konektivity škol na území zmiňovaných tří krajů. Všechny výzvy budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách opst.cz,“ přiblížil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Díky podpoře mohou uhelné regiony řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady spojené se zelenou transformací a plněním klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, tak jak s nimi členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu. Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Plán připravilo ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s ministerstvem životního prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 − jedna =