Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vláda schválila aktualizaci plánu odpadového hospodářství

Datum: 13.05.2022

1Z6_6419-do-textu

Plán zahrnuje období 2015 až 2024 s výhledem do roku 2035, který reaguje na poslední změny odpadové legislativy jak v České republice, tak i na úrovni Evropské unie.

Jsou v něm zakomponovány nové cíle pro oblast odpadového hospodářství, jež vycházejí z cílů příslušných směrnic Evropské unie závazných pro Českou republiku a které jsou stanoveny v novém zákoně o odpadech. Důraz klade především na předcházení vzniku odpadů, na důsledné uplatňování hierarchie odpadového hospodářství, postupné omezování skládkování a také na zajištění dostatečných kapacit zařízení pro zpracování a využití odpadu.

„Do POH ČR jsme potřebovali nově zakomponovat veškeré cíle novelizovaných evropských směrnic a nového zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech. Bylo nezbytně nutné do něj zahrnout i současné cíle pro komunální odpady, obaly a další toky. Bez aktualizace Plánu odpadového hospodářství by také nebylo možné čerpat prostředky na proměnu odpadového hospodářství nového Operačního programu Životní prostředí 2021+. Tímto ale naše práce na Plánu odpadového hospodářství nekončí, již v letošním roce zahájíme přípravu nového Plánu odpadového hospodářství na období 2025–2035, který bude platit od ledna 2025,” vysvětlila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 + 13 =