Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Největší úpravna vody v Beskydech díky Šancím

Datum: 10.05.2019

Sance (6)

Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí společnosti SmVaK Ostrava byla uvedena do provozu v roce 1969, s úplným dokončením v roce 1973. Její kapacita se po­stupně navyšovala až na současných 2 200 litrů za sekundu, které dosáhla po řadě intenzifikací v roce 1986. Surovou vodou je zásobována gravitačně z vodního díla Šance, kde je možný odběr z pěti výškových horizontů. Pitnou vodou zásobuje téměř 60 měst a obcí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, částečně Ostravsku a také v příhraniční části Polska (Jastrzębie-Zdrój).

Úprava vody

Surová povrchová voda je do úpravny vody přiváděna na otevřené pískové rychlofiltry. Jako koagulant se před filtry dávkuje síran hlinitý. Je prováděna předoxidace surové vody směsí chloru a oxidu chloričitého. Do upravené vody je dávkována vápenná voda pro zvýšení pH, plynný chlor a oxid chloričitý pro její desinfekci. Od roku 1996 je v provozu zařízení na výrobu a dávkování oxidu chloričitého. Kaly z odpadní vody z praní filtrů jsou zahušťovány ve dvou horizontálních sedimentačních nádržích a následně odvodňovány na odstředivce při dávkování polymerního floku­lantu.

Distribuce

Z úpravny směřuje voda gravitačně a částečným čerpáním dvěma přivaděči Beskydského skupinového vodovodu přes vodo­jemy do spotřebišť

„Hlavní přívodní řad z úpravny vede přes Bašku do Bruzovic a zásobuje Frýdecko-Místecko. Z tohoto přivaděče je v Nových Dvorech u Frýdku odbočka do vodojemu Frýdek. Z přerušovací komory v Bruzovicích je voda vedena do vodojemů v Bludovicích, odkud je zásobován Havířov. Další trasa vede do Karviné,“ popisuje systém distribuce ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek. Významné je čerpání z úpravny směrem na Čeladnou, odkud pak voda dotéká gravitačně do vodojemu Červený Kámen nad Kopřivnicí.

„Z Bruzovic vede v druhém směru přivaděč do Krmelína. Tím je umožněno zásobování části Ostravy jak z vodního díla Kružberk, tak údolní nádrže Šance. Na přivaděči je v Lískovci u Frýdku-Místku vybudována čerpací stanice, která může zpětně vodu z vodojemu Krmelín (vyrobenou na úpravně vody v Podhradí) přečerpat do vodojemu Bruzovice. Tím je beskydská i jesenická část systému propojena,“ upřesňuje Komínek.

Rekonstrukce

V roce 1996 bylo uvedeno do provozu zařízení na výrobu a dávkování oxidu chloričitého, který může být dávkován jak do suro­vé, tak i do upravené vody. V roce 2000 proběhla rekonstrukce armatur filtrů, jejíž součástí je automatický systém řízení regenerace filtrů. V roce 2002 byla provedena automatizace a rekonstrukce dávkování síranu hlinitého. Proběhla také rekonstrukce a automatizace dávkování vápenného hydrátu a instalace systému řízení pro celou úpravnu vody. V roce 2009 bylo doplněno chlorové hospodářství o instalaci zkrápěcí jednotky pro případ úniku chloru ve skladu chloru. V letech 2017-2018 proběhla modernizace kalového hospodářství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dvacet − osm =