Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Více než 130 milionů do modernizace Úpravny vody Vyšní Lhoty

Datum: 12.07.2023

SmVaK Ostrava - UV Vysni Lhoty (5)

Druhá největší úpravna vody v Beskydech odebírající surovou vodu z údolní nádrže Morávka na stejnojmenné řece je klíčová pro zásobování Česko-Těšínska, Třinecka a části Frýdecko-Místecka pitnou vodou. Během tří let dojde k zásadní modernizaci strojně-technologického zařízení a automatizovaného systému řízení provozu.

Úpravna byla uvedena do provozu v dubnu 1961, definitivně dokončena byla v roce 1963. Její kapacita je 450 litrů za sekundu. Jedná se o jednu ze tří centrálních úpraven vody v páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – a druhý největší provoz svého druhu v Beskydech.

K částečné rekonstrukci technologických linek a implementaci současného automatizovaného systému řízení umožňujícího díky online přenosu veškerých dat na Úpravnu vody Nová Ves nad Frýdlantem nad Ostravicí, provoz úpravny vody převážně v bezobslužném režimu, došlo na přelomu tisíciletí.

Srdcem úpravny je dvanáct pískových filtrů tvořených železobetonovými nádržemi. Ty jsou zrcadlově rozděleny po šesti na každém křídle úpravny. V armaturní chodbě pod halami filtrů se nacházejí železobetonové konstrukce (stropní konstrukce, svislé stěny filtrů…), které je po několika desítkách let spolehlivého fungování nezbytné sanovat. Stavební část bude rekonstruována před instalací nových armatur a automatizovaného systému řízení.

„Stávající systém automatizovaného řízení je po letech spolehlivého provozu na hranici životnosti, zároveň již k němu nejsou vyráběny náhradní díly. Proto je nezbytné vybudovat nový systém automatizovaného řízení v parametrech odpovídajících nejmodernějším trendům,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Během modernizace dojde k výměně řady technologických prvků úpravny vody, které ji posunou na technologickou úroveň obvyklou pro nejmodernější zařízení tohoto druhu. Nová bude technologie výroby a dávkování oxidu chloričitého, vyměněny budou hydraulické armatury k jednotlivým filtrům, které jsou původní od doby uvedení úpravny vody do provozu, stávající klíčové provozní armatury budou vyměněny za nové. Bude implementován nový systém vytápění budovy, protože ten stávající v podobě čtyř atmosférických kotlů odpovídá době vzniku, kdy bylo v provozu zaměstnáno dvacet pracovníků.
Rekonstrukcí projde také strojně-technologické zařízení vápenného hospodaření úpravny. To slouží k úpravě pH pitné vody.

„Zásadní obměnou projde také elektrotechnické zařízení úpravny vody týkající se především dávkování vápna, oxidu chloričitého, síranu hlinitého, praní a regulace filtrů nebo ovládání malé vodní elektrárny, míchadel s frekvenčním měničem, plynové kotelny, kalového hospodářství nebo dávkování flokulantu do odpadní vody,“ vysvětluje Komínek.

V případě pískových filtrů bude každý z nich vystrojen novými armaturami s elektrickými servopohony a potrubními rozvody pro přívod surové vody, přívod prací vody, přívod pracího vzduchu, odtok filtrované vody a odtok prací vody.

Součástí investice je také částečná rekonstrukce záložní čerpací stanice, která by v hypotetickém případě, kdy by nebylo možné dopravit surovou vodu z údolní nádrže Morávka gravitačním přivaděčem, sloužila k čerpání surové vody od jezu v Raškovicích do úpravny vody.

Mgr. Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtrnáct + devatenáct =