Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kaly z Vratimova zmizí do konce října

Datum: 11.09.2018

Kaly-Vratimov-805x350

Sedm tisíc tun kalů bude z Vratimova vyvezeno letos na podzim. Podle první kontroly, které se zúčastnili zástupci zhotovitele, technický dozor stavby, zástupce České inspekce životního prostředí, náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, probíhají práce v pořádku. Do areálu někdejších vratimovských papíren bylo navezeno v letech 2010 a 2011 zpracované palivo pocházející z kontaminovaných ostravských lagun bez předešlého upozornění.

Obyvatele obtěžuje život zápach a poletující prach. Radnice ve Vratimově opakovaně žádala o odstranění skládky. Sdružení firem Čistá Ostrava vedené společností Geosan vytěžilo část kalů z lagun, smíchalo je s uhlím a vytvořila palivo, které mělo být dodáno do spaloven nebo cementáren v České republice. Podle MF Dnes všechno palivo do kotlů nesměřovalo, ale skončilo u další firmy. Ta jej nezlikvidovala, ale rozvezla na různá místa, mezi něž patřil také Vratimov. Moravskoslezský kraj předal skládku k likvidaci sdružení SUEZ Využití zdrojů a AVE CZ odpadové hospodářství, které vyhrálo výběrové řízení.

„Jsem rád, že se nám podařilo vyřešit ekologický problém, který kraj dlouhodobě obtěžoval. Během dnešní kontroly se ukázalo, že se práce provádějí podle schváleného projektu i podle časového harmonogramu. Také se posuzoval objem materiálu, který bude odvezen. Je to pravděpodobně sedm tisíc tun kalů, jak se původně odhadovalo. Zhotovitel prací nám také potvrdil termín ukončení sanace. Platí původní domluva, a tak si všichni společně oddechneme už na konci října,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Nakládka začala 8. srpna. Odpady jsou odváženy ve speciálních kontejnerech. Ty jsou pro převoz částečně stabilizovaného nebezpečného odpadu určené.

„Od začátku prací bylo odtěženo 1366 tun materiálu. První vlaky ho už odvezly do tlakové plynárny ve Vřesové, kde se odpad zplynuje a využije se k výrobě elektrické energie. Z uvedeného množství skončil jen malý zlomek ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě. Šlo o 23 tun materiálu, který byl vytříděný jako nadsítný. To znamená, že měl hrubší strukturu a plynárna ve Vřesové by ho nezpracovala,“ informovala náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová. 

„Odtěžení, odvezení a odstranění materiálu si vyžádá téměř 40 milionů korun. Větší část těchto nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou se kraji podařilo získat. Přes osm milionů korun půjde z krajského rozpočtu. Pracovat na zlepšování životního prostředí je jednou z priorit vedení kraje. Snažíme se postupovat systematicky, vyřešení vratimovských kalů je jedním z kroků, které jsme si naplánovali. Věřím, že i v těch ostatních budeme takto úspěšní,“ doplnila náměstkyně Jarmila Uvírová.

Ilustrační foto 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

devatenáct − jedenáct =