Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kde hledat peníze na stavbu ČOV?

Datum: 17.08.2017

JHradec30mK-1

Společnost EKOPROGRES HRANICE, a.s. se specializuje výrobu speciálních strojů pro vodní hospodářství, zejména pro čistírny odpadních vod a na odborné poradenství v tomto oboru. Jako ostatní lidské činnosti jsou i pro tuto činnost potřeba peníze.

Kde však hledat peníze na stavbu ČOV? Největší část prostředků lze získat ze státní dotace, která se poskytuje ve výši asi 80 % uznatelných nákladů. Zbytek je možno získat z úvěru. Nejlevnějším zdrojem však jsou peníze z vlastního rozpočtu a nezatížené žádnými úroky. Výhodným zdrojem prostředků může být jejich účelné slučování, především v obcích, kde je další znečišťovatel. Vždy se vyplatí prostředky spojit a postavit raději jednu větší ČOV místo dvou čistíren malých nebo dokonce řady čistíren domovních.

Jakou čistírnu postavit? Požadavky na účinnost čistírny specifikuje nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečistění vod. Limit pro objem odpadní vody je 30 000 m3 /rok a povinnost platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod může být prominuta při nepřekročení limitů za znečištění. Pro obce je rozhodující ukazatel CHSK (chemická spotřeba kyslíku ve znečištěné vodě). Prakticky to znamená, že hmotnostní limit pro CHSK překročí obec bez čistírny už asi s 460 ekvivalentními obyvateli. Koncentrační limit překročí prakticky každá obec bez čistírny či s klasickou čistírnou bez třístupňového čištění.

Samotná ČOV by v našich podmínkách měla obsahovat dva stupně čištění: mechanické předčištění na česlích a lapáku písku a biologickou jednotku. K té je třeba vybudovat přiměřené kalové hospodářství. Provoz musí být automatický s občasným dohledem. Největší vliv na čistící efekt má biologická jednotka sestávající z aktivační nádrže a nádrže dosazovací. Pro kalové hospodářství je zpočátku nutná alespoň dostatečně velká nádrž pro uskladnění přebytečného kalu.

Snížení zbytkového znečistění na polovinu si vyžádá přibližně zvýšení investičních nákladů na dvojnásobek. Proto je výhodné v počáteční fázi budování čistírny a kanalizace neusilovat o maximum, nýbrž zůstat na optimálním minimu, abychom obec nezatěžovali zbytečnými úvěry. Stavba čistírny pak může probíhat v několika etapách podle skutečných a finančních možností obce. Jiná situace je při získání dotace z rozvojových programů, kdy je naopak třeba vybudovat maximum, protože příležitost se již nemusí opakovat.

EKOPROGRES HRANICE, a.s. nabízí odborné poradenství pro všechny, kdo řeší problém s čištěním odpadních vod, potřebují postavit, nebo modernizovat čistírnu odpadních vod. Kvalitu poradenství garantuje autorizovaný inženýr Ing. Vladimír Spilka, který je v čele společnosti od počátku založení a v oboru pracuje již přes 50 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + šest =