Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Více než 36 milionů do kalového hospodářství čistírny odpadních vod v Kopřivnici

Datum: 24.03.2023

COV-Koprivnice

Čistírna odpadních vod v Kopřivnici bude mít novou linku pro odvodňování kalu, která bude kapacitně odpovídat danému provozu a objemu produkovaného kalu. Díky tomu bude dále zvýšena ekologičnost daného provozu. Dosáhne se totiž vyššího odvodnění kalu, celý prostor s kontejnery pro výsledný kal bude zakrytý, čímž se omezí vlivy na okolí.

„Důvodem, proč jsme se do náročné investice pustili, je skutečnost, že stávající mobilní odvodňovací zařízení nemá dostatečný výkon s ohledem na nárůst množství stabilizovaného kalu* a nevyhovující manipulaci s odvodněným kalem*. V důsledku nízkého výkonu stávajícího odvodňovacího zařízení je kalové zatěžováno zvýšeným množstvím kalu,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.

Současný nedostatečně výkonný systém klade zvýšené nároky v tom, že je kal nezbytné odvodňovat prakticky nepřetržitě. Stávající systém dopravníků také neumožňuje optimální manipulaci s kalem a jeho odvoz, který musí být prováděn po menších objemech. To má vliv na efektivitu a ekonomičnost provozu. Odvodněný stabilizovaný kal je navíc dopravován do kontejnerů stojících na nezakryté manipulační ploše mezi vyhnívacími nádržemi, což ho nechrání před vlivy srážek a povětrnostních podmínek.

Nová linka odvodňování kalu bude zcela odpovídat potřebám daného provozu a nárokům na něj kladené z hlediska efektivity fungování a ekologičnosti provozu. Odvodňovací zařízení značky Hiller bude instalováno ve dvoupatrové nosné konstrukci za jednou z vyhnívacích nádrží v areálu. Technologie bude mít výkon minimálně dvanáct metrů krychlových kalu za hodinu. Odvodněný kal bude prostřednictvím šnekových dopravníků transportován do přistavených kontejnerů. Celý prostor s kontejnery bude zakrytý proti srážkám a povětrnostním podmínkám, čímž bude zamezeno nežádoucímu vnosu vody do již odvodněného kalu. Součástí stavby budou propojení přívodních potrubí užitkové a pitné vody, stabilizovaného kalu, flokulantu. Nová bude také elektroinstalace a související automatizovaný systém řízení.

„Zatímco vstupní kal má obsah sušiny v průměru mírně nad tři procenta s podílem organických látek kolem šedesáti procent, potom na výstupu z technologie stoupne obsah sušiny až na třicet procent,“ vysvětluje Grzonka. Hlavní stavební práce začnou s jarní sezónou, hotovo by mělo být do podzimu.

V čistírně odpadních vod v Kopřivnici byla ke konci roku 2021 navíc dokončena stavba nové dosazovací nádrže za 38 milionů korun. Díky tomu došlo k dalšímu zvýšení kvalitativních parametrů vyčištěné vody. Investice umožnila navýšení doby zdržení aktivační směsi v biologické části čistírny (dosazovacích nádržích), což má zásadní vliv na parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek.

Každá mechanicko-biologická čistírna produkuje při čištění odpadní vody určité množství kalu. Jeho část je přinášena na čistírnu odpadních vod kanalizační sítí. Tento kal se usadí v usazovacích nádržích. Další kal vzniká v aktivačních nádržích, do kterých je vháněn kyslík. V těchto nádržích rostou bakterie, které ke svému růstu využívají látky obsažené v přiváděné odpadní vodě. Protože se do nádrží neustále přivádí další odpadní voda, bakterie se množí, je třeba jejich část v určitých cyklech z aktivačních nádrží odstraňovat.
Kaly se v tekutém stavu čerpají do vyhnívacích nádrží. V nich dochází k dalšímu rozkladu obsažených látek (tj. vyhnívacímu procesu) a jeho stabilizaci (stav, kdy již vyhnívací proces výrazně zpomalí). Kal je ve vyhnívacích nádržích ohříván a promícháván. Z vyhnívacích nádrží se kal čerpá do uskladňovacích nádrží a dále na odvodňovací linku, kde se kal zbavuje přebytečné vody. Z odvodňovací linky je kal v téměř sypké podobě předáván oprávněnému subjektu k dalšímu zpracování jako součást rekultivačních substrátů.
Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dvacet − 7 =