Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

44 milionů do čistírny odpadních vod v Dolním Benešově

Datum: 16.06.2023

COV-Dolni_Benesov

Během stavby bude vybudována nová jednotka mechanického předčištění, nová čerpací stanice a nová dosazovací nádrž. Rekonstruováno bude kalové hospodářství, které bude plně zautomatizováno. Modernizována bude také provozní budova a objekt dmýchárny. Stavba začala v uplynulých týdnech, hotovo by mělo být v polovině příštího roku.

Stávající objekt mechanického předčištění se vstupní čerpací stanicí je situován mimo areál čistírenského provozu vedle turistického odpočívadla blízko obytných domů, což není vyhovující z hlediska zápachu a hluku. Objekt pochází z roku 1981, během času byl částečně modernizován a doplňován, například o strojní česle Fontána s lisem na shrabky. Ty jsou spolu s pískem, který přiteče v odpadní vodě, umísťovány do kontejneru a podle potřeby odváženy na skládku. Čerpací stanice do provozu čistírny byla v minulosti modernizována, kdy byl doplněn systém řízení, opraveno vystrojení lapáku písku a instalována ochrana zařízení před hydraulickým přetížením v podobě odlehčovací komory. Ta je navíc vybavena k záchytu hrubých nečistot před únikem do vodního toku. Čerpací stanice je propojena s biologickým stupněm čistírny ocelovým potrubím.
Ostatně dvě aktivační nádrže v biologické části čistírny byly modernizovány v letech 2016-2019.

Kalové hospodářství v současnosti tvoří železobetonová kruhová nádrž s objemem 250 metrů krychlových. Přebytečný kal čerpaný do tohoto objektu má nízkou sušinu, kalojem není vybaven mícháním a problematické je také stahování kalové vody. V důsledku toho je odvážen ke zpracování kal s nízkou sušinou.

„Během stavby zrušíme celou jednotku hrubého předčištění před areálem čistírny a přesuneme ji s veškerým vybavením dovnitř. Vybudujeme novou čerpací stanici s vyšším výkonem včetně výtlačného potrubí do biologické části provozu s větším výkonem. Stavebně upravíme také odlehčovací komoru. V biologické části vybudujeme třetí dosazovací nádrž stejných parametrů, jako jsou ty dvě stávající. Tím dále navýšíme kapacitu čistírny,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.
Zásadní modernizací projde také kalové hospodářství, kdy bude vybaveno zahušťovacím zařízením, proces odkalování a zahušťování přebytečného kalu bude zautomatizován. Kalojem bude osazen míchadlem. Kalojem bude zastřešen a barevně sjednocen s dalšími objekty, které projdou rekonstrukcí vnějšího vzhledu.

Marek Síbrt

Slovníček pojmů

Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.

Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.

Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.

Česle – technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích nečistot v odpadní vodě. Zachycené nečistoty se nazývají shrabky.

Mechanická část čistírny – první část čistírny při přítoku odpadní vody ze stokové sítě. Lapák štěrku, česle a lapák písku, usazovací nádrž, kde se odstraňují hrubé plovoucí nečistoty a nerozpuštěné látky

Míchadlo – zajišťuje promíchání aktivační směsi (odpadní voda, aktivovaný kal) tak, aby docházelo k efektivnímu odbourávání organických nečistot v mechanicky předčištěné odpadní vodě.

Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

14 − jedna =