Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

36 milionů do kalového hospodářství v Kopřivnici

Datum: 07.12.2023

COV-Koprivnice

Čistírna odpadních vod v Kopřivnici disponuje novou linkou pro odvodňování kalu, která kapacitně odpovídá danému provozu a objemu produkovaného kalu. Díky tomu je dále zvýšena ekologičnost místního provozu. Realizací investice je dosahováno vyššího stupně odvodnění kalu, celý prostor s kontejnery pro výsledný odvodněný kal je zakrytý, čímž se omezí negativní vlivy na okolí. Náklady akce, která začala na jaře a byla právě dokončena, dosáhly 36 milionů korun.

„Důvodem, proč jsme se do náročné investice pustili, je skutečnost, že předchozí mobilní odvodňovací zařízení nemělo dostatečný výkon s ohledem na nárůst množství stabilizovaného kalu* a nevyhovující manipulaci s odvodněným kalem*. V důsledku nízkého výkonu stávajícího odvodňovacího zařízení bylo kalové hospodářství zatěžováno zvýšeným množstvím kalu,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.

Nedostatečně výkonný systém kladl zvýšené nároky v tom, že stabilizovaný kal bylo nezbytné odvodňovat prakticky nepřetržitě. Systém dopravníků také neumožňoval optimální manipulaci s kalem a jeho odvoz, který musel být prováděn po menších objemech. To mělo vliv na efektivitu a ekonomičnost provozu. Odvodněný stabilizovaný kal byl navíc dopravován do kontejnerů stojících na nezakryté manipulační ploše mezi uskladňovacími nádržemi kalu, což ho nechránilo před vlivy srážek a povětrnostních podmínek.

Nová linka odvodňování kalu zcela odpovídá potřebám daného provozu a nárokům na něj kladené z hlediska efektivity fungování a ekologičnosti provozu. Odvodňovací zařízení značky Hiller bylo instalováno ve dvoupatrové nosné konstrukci za jednou z uskladňovacích nádrží kalu v areálu čistírny odpadních vod. Technologie má výkon minimálně dvanáct metrů krychlových vstupního kalu za hodinu. Odvodněný kal je prostřednictvím šnekových dopravníků transportován do přistavených kontejnerů. Celý prostor s kontejnery je zakrytý proti srážkám a povětrnostním podmínkám, čímž je zamezeno nežádoucímu vnosu vody do již odvodněného kalu. Součástí stavby bylo propojení přívodních potrubí užitkové i pitné vody, stabilizovaného kalu, flokulantu. Nová je také elektroinstalace a související automatizovaný systém řízení.

„Zatímco vstupní kal má obsah sušiny v průměru mírně nad tři procenta s podílem organických látek kolem šedesáti procent, potom na výstupu z technologie vzroste obsah sušiny až na třicet procent,“ vysvětluje Grzonka.

V čistírně odpadních vod v Kopřivnici byla ke konci roku 2021 navíc dokončena stavba nové dosazovací nádrže za 38 milionů korun. Díky tomu došlo k dalšímu zvýšení kvalitativních parametrů vyčištěné vody. Investice umožnila navýšení doby zdržení aktivační směsi v biologické části čistírny (dosazovacích nádržích), což má zásadní vliv na parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek.

Marek Síbrt
Každá mechanicko-biologická čistírna produkuje při čištění odpadní vody určité množství kalu. Jeho část je přinášena na čistírnu odpadních vod kanalizační sítí. Tento kal se usadí v usazovacích nádržích. Další kal vzniká v aktivačních nádržích, do kterých je vháněn kyslík. V těchto nádržích rostou bakterie, které ke svému růstu využívají látky obsažené v přiváděné odpadní vodě. Protože se do nádrží neustále přivádí další odpadní voda, bakterie se množí, je třeba jejich část v určitých cyklech z aktivačních nádrží odstraňovat.
Kaly se v tekutém stavu čerpají do vyhnívacích nádrží. V nich dochází k dalšímu rozkladu obsažených látek (tj. vyhnívacímu procesu) a jeho stabilizaci (stav, kdy již vyhnívací proces výrazně zpomalí). Kal je ve vyhnívacích nádržích ohříván a promícháván. Z vyhnívacích nádrží se kal čerpá do uskladňovacích nádrží a dále na odvodňovací linku, kde se kal zbavuje přebytečné vody. Z odvodňovací linky je kal v téměř sypké podobě předáván oprávněnému subjektu k dalšímu zpracování jako součást rekultivačních substrátů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 + 17 =