Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

OVAK – Finanční prostředky do vodovodů a kanalizací v Ostravě v roce 2022

Datum: 04.03.2022

prorazka

„Finanční prostředky vynaložené společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) na zkvalitnění a udržení stavu vodohospodářské infrastruktury jsou pro rok 2022 očekávány ve výši kolem 700 mil. Kč, z toho 313 mil. Kč bude uhrazeno prostřednictvím nájmu městu Ostrava a 40 mil. Kč jsou plánovány investice do provozního majetku společnosti. Zbylá část prostředků je financována společností OVAK na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury. Tyto zásahy, a to včetně havarijních oprav, zabraňují nepříznivým dopadům na poskytování vodohospodářských služeb na území města. Z nájmu statutární město Ostrava financuje opravy, obnovu, modernizaci a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury,“, sdělil Petr Konečný, statutární ředitel OVAK.

Ve spolupráci se statutárním městem Ostrava bude v roce 2022 řešena:

 • Rekonstrukce vodovodu a kanalizace JV část Svinova 
 • Kanalizace Heřmanice, Vrbická, Záblatská
 • Kanalizace Hrušovská, U Parku
 • Kanalizace Bartovice
 • Kanalizace Nová Bělá II. etapa
 • Plošná kanalizace Plesná II. etapa
 • Kanalizace a ČOV Koblov
 • Vodovod a kanalizace ul. Sadová
 • Rekonstrukce kanalizace Na Sovinci
 • Rekonstrukce kanalizace Ruskova a Blanická
 • Vodovod Smetanovo náměstí
 • Kanalizace Jahodová
 • Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Přemyslovců
 • Kanalizace Zvěřinská

Investice se dlouhodobě netýkají jen rekonstrukce infrastruktury, OVAK patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Mnohé ojedinělé systémy a zařízení aplikoval v České republice jako první vůbec. Výsledkem je větší efektivita, kvalita a komfortnější služby pro zákazníky.

Mezi nejvýznamnější patří dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardní spotřebě nebo únicích vody. Aktuálně už na Ostravsku funguje více než 20 000 kusů vodoměrů a záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu, tj. 32 000 kusů vodoměrů. 

K odhalení černých odběrů, zejména z hydrantů, slouží patentovaná technologie, která hlídá např. vpusť pro hydrant a kódovaně je vysílá přes síť k dispečerovi, který po identifikaci neoprávněného odběru vyhlásí alarm, který dispečink využije k další reakci.  Ostrava má české prvenství i v použití unikátní metody čištění vodovodního potrubí směsí ledu a soli tzv. „Ice Pigging.“ Převratná technologie vznikala 10 let ve Velké Británii za účasti Univerzity v Bristolu a princip spočívá v tom, že se do vodovodního potrubí natlačí směs složená z 95ti % ledové tříště a z 5ti % kuchyňské soli, je více než 1000x účinnější než běžný proplach a byla v ČR poprvé testována v roce 2016.

I přes investice do uvedených a dalších moderních technologií, zaváděných do vodárenské praxe na Ostravsku, má Ostrava stejně jako dosud jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sedm + 3 =