Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

SmVaK Ostrava zpřístupní největší úpravny vody a čistírny odpadních vod

Datum: 22.02.2024

SmVaK Ostrava - UV Vysni Lhoty (5)

V sobotu 23. března zpřístupní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Havířově a Frýdlantu nad Ostravicí. Své brány otevřou také největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Jde o unikátní příležitost prohlédnout si provozy, které prošly v uplynulých letech významnými rekonstrukcemi a jsou klíčové pro zásobování většiny kraje kvalitní pitnou vodou z podhůří Jeseníků a z Beskyd.

V Úpravně vody Podhradí lidé navštíví místa, odkud přitekla před více než šedesáti pěti lety v prosinci roku 1958 první voda původem z Kružberku do Ostravy. Prohlédnou si například působivou halu pískových filtrů, které dokážou upravit až 2 700 litrů pitné vody za sekundu.

V areálu Úpravny vody Nová Ves budou svou práci prezentovat také pátrači, jejichž hlavním úkolem je vyhledávání poruch a úniků pitné vody ve vodovodní síti.
Obě úpravny prošly v uplynulých letech významnou modernizací.

Kromě exkurze s odborným výkladem bude přistaven v každé lokalitě čistíren odpadních vod kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Zaměstnanci provozů čistíren budou návštěvníkům například vysvětlovat, co do kanalizace nepatří a jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu v procesu čištění odpadních vod přinášejí. Ale také to, jak daný proces probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je vypuštěna zpět do přírody, splňovat.

Provozy budou otevřeny od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků.

„Všechna zařízení budou v plném provozu a musíme zajistit bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen plynulý proces výroby pitné vody, případně čištění té odpadní. S ohledem na velký zájem veřejnosti v uplynulých letech všem doporučuji, aby si termín prohlídky zarezervovali s dostatečným předstihem,“ popisuje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Zájemci o návštěvu se proto musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na
e-mailu adela.hejtmankova@smvak.cz do 18. března.

Světový den vody

Již od roku 1993 se slaví Světový den vody 22. března. Toto datum bylo ustaveno Organizací spojených národů na zasedání v Rio de Janeiru v Brazílii v roce 1992. Důvodem pro vyhlášení Světového dne vody byla především skutečnost, že více než dvě miliardy lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec.
Propagace věnující se problémům spojených s vodou je ze strany OSN a nevládních organizací zaměřena na čistotu a ochranu vod, případně šetření vodními zdroji a jejich ochranu.

Koordinační mechanismus OSN v oblasti vody a hygieny (UN-Water), který stanovuje tematické zaměření akce pro každý rok, v roce 2023 obrátil pozornost na urychlení změn v efektivním a udržitelným nakládáním s vodou.

V letošním roce se s ohledem na nestabilní situace a válečné konflikty v různých částech světa zaměřil na tuto oblast a tématem bylo určeno Využití vody pro mír.
Ačkoliv pro nás, kteří si užíváme života ve zdánlivém vodním blahobytu, může jít o obtížně představitelnou hodnotu, na světe stále žije podle odhadů 2,2 miliardy lidí, kteří nemají přístup k nezávadné vodě. A válečné konflikty tuto situaci výrazně zhoršují a jejich důsledky dopadají často na ty, kteří s jejich příčinami ani aktuálním průběhem nemají nic společného.

Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 − 3 =