Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Labe na jaře zahájí stavbu nádrže Kutřín

Datum: 14.02.2024

Nadrz-Kutrin

Povodí Labe předalo staveniště na výstavbu suché nádrže Kutřín zhotoviteli, polské stavební společnosti Budimex S.A. Délka výstavby je podle smlouvy o dílu stanovena na 39 měsíců od předání staveniště. V současnosti probíhají přípravné práce a zahájení stavebních prací se předpokládá v dubnu či květnu.

Jak v tiskové zprávě uvádí Povodí Labe, suchá nádrž Kutřín na Krounce bude stěžejním prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí Novohradky. Na základě požadavků orgánů ochrany přírody na maximální zachování kontinuity toku a zároveň provozních požadavků na funkci vodního díla je suchá nádrž navržena jako betonová tížná hráz.

Součástí výstavby bude komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce dvou kilometrů. Revitalizace zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie toku Martinického potoka, vznik zahloubených tůní v nivě Martinického potoka a vegetační úpravy. V zásadách Pardubického kraje je Kutřín vymezen jako veřejně prospěšná stavba.

Stavba si vyžádá přes 560 milionů a systém financování bude po dohodě s ministerstvem zemědělství a Státním fondem životního prostředí zajištěn z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Na akci se finančně podílí Evropská unie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

16 − čtrnáct =