Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Komplexní protipovodňová opatření v povodí Třebovky

Datum: 07.07.2022

Třebovka_3

Povodí Třebovky a Tiché Orlice patřilo k nejhůře zasaženým oblastem při povodni v červenci 1997. Údolí řeky Třebovky, které je v 23 kilometrů dlouhém úseku od ústí do Tiché Orlice až po rybník Hvězda prakticky v celé délce po obou březích souvisle zastavěno, bylo následně v Koncepci protipovodňové ochrany v povodí Labe z roku 1998 vyhodnoceno jako území s nejvyšší mírou ohrožení povodněmi v celém povodí horního a středního Labe. Na základě zpracovaných studií byl stanoven způsob ochrany území, který sestává z výstavby retenčních prostorů v horní části povodí a zkapacitnění koryta Třebovky v kombinaci s ochrannými hrázemi v zastavěném území.

Zdroj: Povodí Labe

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šest + třináct =