Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Modernizace Ivanského jezera

Datum: 10.05.2021

40_Kralovehradecky_kraj_2017_Ivanske_jezero

Povodí Labe připravuje celkovou obnovu Ivanského jezera na Javornickém potoce. Dílo vzniklo na začátku 20. století za účelem protipovodňové ochrany Rychnova nad Kněžnou. Cílem byla částečná retence povodňově vlny, která umožnila plynulejší průchod velkých vod v řece Kněžné.

Jak uvedlo Povodí Labe, více než 110 let staré vodní dílo za dobu své existence při velkých povodních několikrát neřízeně přeteklo přes korunu hráze a přes pravidelnou péči, kterou vodohospodáři hrázi věnují, postupem času došlo k závažné degradaci výplňového zdiva. Dílo rovněž vykazuje řadu poruch. Povodí Labe si tak před několika lety nechalo zpracovat Návrh opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla, který se zabýval možnostmi rekonstrukce formou výstavby nové hráze, přezdění a zatěsnění návodního líce hráze nebo zajištěním narušeného tělesa hráze injektáží.

„Vzhledem k příčinám poruch bylo jako nejvhodnější řešení zvoleno nahrazení stávající hráze hrází novou, která bude splňovat současné nároky na bezpečný provoz vodních děl. Při návrhu vzhledu nové hráze byl brán v potaz důraz na začlenění stavby do krajiny a zajištění dlouhé životnosti navržených konstrukcí, při snaze v maximální možné míře zachovat vzhled původní kamenné hráze. Výrazným současným estetickým prvkem je převod vody přes bezpečnostní přeliv,“ uvedlo dále Povodí Labe.

Součástí projektu je také odtěžení 20 tisíc kubíků sedimentu, díky čemuž se zlepší kvalita vody v nádrži. Revitalizaci bude předcházet zbourání mostu s nedodatečnou nosností a výstavba nového mostu přes Javornický potok pod Ivanským jezerem. Práce by měly být zahájeny nejpozději na konci roku 2023 a potrvají zhruba tři roky. Dosavadní náklady podnik vyčíslil na více než 55 milionů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

osm − pět =