Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Labe přerušilo výstavbu poldru Kutřín

Datum: 26.05.2022

chr-poldr-22_denik-630-16x9

Podnik v druhé polovině května informoval, že kvůli nepředvídatelným komplikacím ukončuje smlouvu na výstavbu poldru Kutřín se současným zhotovitelem a po aktualizaci projektové dokumentace bude hledat nového.

„11. ledna 2021 uzavřelo Povodí Labe se stavební společností OHLA ŽS smlouvu o dílo na zhotovení akce Krounka, Kutřín, výstavba poldru. Předpoklad dokončení akce byl stanoven na 45 měsíců od data uzavření smlouvy, tedy 21. října 2024. Po zahájení stavebních činností a zejména po odkrytí základové spáry byly zjištěny některé nepříznivé geologické okolnosti, které nebylo možno odhalit v rámci přípravy stavby. Hlavní komplikací se ukázala skutečnost, že podloží je méně soudržné, než bylo původně předpokládáno, touto skutečností je ovlivněna též stabilita bočních svahů, nemožnost využít odstřílené zeminy pro její nesoudržnost k původně zamýšleným stavebním účelům a další nepředvídatelné dopady,“ vysvětlili vodohospodáři.

Po domluvě tak, i ve světle dramaticky vzrůstajících cen stavebních materiálů, obě strany nepovažují za oboustranně prospěšné v realizaci díla dle původní smlouvy pokračovat a smlouvu ukončují. Případné změny smlouvy by byly podle Povodí Labe výrazně limitovány zejména zákonem o zadávání veřejných zakázek, a proto strany v současnosti vidí jako nejekonomičtější a nejefektivnější variantu v ukončení smlouvy a zajištění nové soutěže již dle aktualizované projektové dokumentace. V současnosti probíhá ve spolupráci se zhotovitelem přebírání a zabezpečování staveniště. Povodí Labe, jako investor, zahájí proces výběru nového zhotovitele tak, aby mohly být práce na projektu Krounka, Kutřín, výstavba poldru, zahájeny v co nejkratším čase.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět − tři =