Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Letovice začneme napouštět ještě před koncem zimy

Datum: 10.12.2021

2021-12-10-VD Letovice

Na konci srpna zahájilo Povodí Moravy, s. p. rozsáhlou rekonstrukci vodní nádrže Letovice. Rekonstrukce zajistí nejen zlepšení protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti vodního díla, ale také odstranění sedimentů ze dna nádrže. Práce probíhají plynule dle harmonogramu. Zvyšovat hladinu vodohospodáři plánují ještě v průběhu zimy.  

V srpnu Povodí Moravy zahájilo rekonstrukci vodního díla Letovice. Jejím cílem je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na extrémní desetitisíciletou povodeň. V rámci prací postupně dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu. Kvůli pracím byla snížena hladina v nádrži tak, aby bylo možné rekonstrukci provést.

Od zahájení rekonstrukce jsme provedli bourací práce na bezpečnostním přelivu, došlo k odbourání nadzemní části přelivné zdi i dna spadiště. V lokalitě opravy hráze VD Letovice probíhají práce na sanaci povrchu odběrné věže a na opevnění návodního líce hráze. Jedná se o práce, které si vyžádaly maximální snížení hladiny vody v nádrži právě na aktuální kótu 347,00 m n. m. Současně s tím stavaři pracují na rozšíření spadiště. Práce probíhají plynule a zatím vše nasvědčuje tomu, že se nám sanace podaří dokončit před koncem zimy,“ popisuje aktuální průběh prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

K napouštění nádrže využijí vodohospodáři zvýšené průtoky na konci zimy tak, že se hladina vody v nádrži dostane v květnu přibližně o 8 metrů nad stávající úroveň hladiny. Další stavební práce už totiž umožní napuštění nádrže na kótu 355 m n. m., zásadní vliv na napouštění bude mít hydrologická situace. I v době snížené hladiny vodní nádrž plní funkci protipovodňové ochrany.

Harmonogram snižování a opětného navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, a to nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. V průběhu rekonstrukce máme a vždy budeme mít dostatečný akumulační prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby v době rozebrání stávajících konstrukcí byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází VD Letovice,“ ujišťuje Gargulák. Případné nadlepšování nízkých průtoků ve Svitavě zajišťuje Povodí Moravy během rekonstrukce VD Letovice z VD Boskovice.

V rámci prací spojených s odbahněním vodní nádrže Letovice proběhlo zbudování provizorních příjezdových cest a příprava staveniště.

Těžbu sedimentů zahájíme na počátku příštího roku. Sedimenty budeme těžit ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce,“ říká Gargulák. Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců.

Rekonstrukce vodní nádrže Letovice potrvá od svého zahájení celkem 32 měsíců a vyžádá si investici ve výši 229 mil. Kč. Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Rekonstrukce a modernizace vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vodních nádrží Povodí Moravy, s. p. postupně provádí i na dalších významných vodních dílech. Např. v loňském roce podobným způsobem zmodernizoval VD Boskovice a VD Koryčany. V předchozích letech rekonstrukcí prošlo VD Karolinka, VD Bystřička a VD Opatovice.

 Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 + 13 =