Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Praha spustí další etapu komplexní přestavby ÚČOV

Datum: 01.12.2023

ucov

Radní hl. m. Prahy odsouhlasili uskutečnění veřejné zakázky na stavbu Nátokového labyrintu – levý břeh, který je další etapou projektu celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít dodavatele pro realizaci další etapy stavby Nátokového labyrintu. Jedná se o mimořádně důležitou stavbu, která rozšíří kapacity v Ústřední čistírně odpadních vod. Kvůli rozloze Císařského ostrova je nutné vybudovat čerpací stanici, která bude mít menší rozlohu. Jedná se o kompaktní řešení, které umožní propojit několik důležitých kmenových stok, tak aby je bylo možné přímo napojit na hrubé předčištění. Vybudování šnekové čerpací stanice bude inženýrsky velice náročné. Pro život v moderní metropoli jsou tyto stavby nutné, ačkoliv nejsou na první pohled vidět,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza. Stavba by měla trvat 34 měsíců.

Rozsáhlý projekt přestavby ÚČOV

Etapa s názvem Nátokový labyrint levý břeh je součástí dlouhodobého projektu celkové přestavby a rozšíření ÚČOV. Na investiční akci už bylo vydáno stavební povolení a vypracována dokumentace pro provádění stavby. Záměr musí v prosinci schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy a dále musí smlouvu o spolupráci se společností Pražská vodohospodářská společnost posvětit radní.

Hlavní přiváděcí kmenové stoky B a D, které na ÚČOV přivádějí odpadní vody z levého břehu Vltavy, jsou umístěny vertikálně níže než hlavní kolektor stok ACK. Odpadní vody z kmenových stok B a D se tak v současné době čerpají čerpací stanicí spodního horizontu, která je umístěna na prostorově omezeném Císařském ostrově.

Aktuální investiční akce umožní vybudovat novou šnekovou čerpací stanici BD, kterou budou odpadní vody z kmenových stok B a D čerpány přímo na hrubé předčištění stok ACK před nátokem na hlavní čerpací stanici ÚČOV. Zároveň se zvýší zhruba o 50 % hydraulický nátok, který je v současné době limitován hydraulickou kapacitou shybky BD. Už v polovině srpna byla Pražská vodohospodářská společnost a.s. pověřena Radou hl. m. Prahy připravit a uskutečnit také jinou etapu celkové přestavby a rozšíření ÚČOV nazvanou Stávající vodní linka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 + 15 =