Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Na ÚČOV zahájen provoz jednotky k úpravě kalového bioplynu na bioCNG

Datum: 20.06.2023

BioCNG

Praha udělala další krok k využití obnovitelné energie. Projekt pro město zajistila Pražská vodohospodářská společnost ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi a Pražskou plynárenskou. Stavba byla provedena za 14 měsíců Sdružením Česká voda-Memsep – Čermák a Hrachovec. Investiční náklady se pohybují kolem 60 milionů. Podle PVK je práce potvrzení součinnosti pražských městských firem.

Jednotka na úpravu bioplynu je schopně ročně vyrobit nejméně 1,2 milionu kubíků bioCNG. V budoucnu je možné kapacitu navýšit až na 12 milionů. Plyn bude vtlačován do plynárenské sítě a podle PVK probíhá finální certifikace pro obnovitelný zdroj energie. „Projekt na výrobu biometanu je naprosto v souladu s naším klimatickým plánem, ve kterém slibujeme využít odpad jako zdroj energie pro vozy městské hromadné dopravy. Investice v ÚČOV jde obdobným směrem jako naše plánovaná modernizace bioplynky v Chrástu u Poříčan,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková.

Podle radního pro infrastrukturu Michala Hrozy je bioCNG významným příspěvkem k dlouhodobé snaze Prahy o maximální využití energie z obnovitelných zdrojů. Metropoli podle něj pomůže nejen naplňovat cíle Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030, ale je to také další krůček k zajištění větší energetické bezpečnosti a soběstačnosti.

Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV) čistí více než 96 % odpadních vod z území hlavního města Prahy a jedná se o největší zařízení tohoto druhu v České republice. Ročně vyčistí přibližně 110 milionů kubíků odpadních vod. V rámci čištění odpadních vod vznikne asi 80 tisíc tun čistírenských kalů, které jsou díky své kvalitě využívány jako hnojivo v zemědělství. Při stabilizaci (vyhnívání) těchto kalů vzniká přirozeným procesem bioplyn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patnáct − 14 =