Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Potápěči v Odře

Datum: 24.10.2023

Potápěči - Odra - Polanka nad Odrou (1)

Nevyužívané části bývalého přivaděče Záhumenice – Bělá, které byly před pěti lety vyměněny za nové potrubí, byly odstraněny. Potrubí překonávalo neregulovaný tok řeky v Polance nad Odrou prostřednictvím shybky vedoucí dnem Odry. Vše se odehrálo v několikametrové hloubce díky specializované potápěčské firmě.

Před pěti lety byl dokončen během první etapy rekonstrukce přivaděče Záhumenice – Bělá, který je klíčový pro zásobování jižní části Ostravy pitnou vodou, přechod vodovodního potrubí přes Odru u Polanky nad Odrou. Investiční náklady dosáhly téměř 45 milionů korun. Meandrující řeka v místě mění s ohledem na vodní poměry během roku svůj tok a shybka vedoucí potrubí pod řekou byla vlivem tohoto erozivního působení v nevyhovujícím stavu. Nově vede přívodní řad na přemostění vysoko nad hladinou Odry.

Minulý týden na místo nastoupili potápěči, aby v souvislosti s erozní činností řeky v říčním kilometru 21,129 část již nevyužívané shybky a navazujících objektů odstranili. Bylo nutné také odstranit staré Larssenovy stěny (štětovnice), které byly původně vybudovány na břehu řeky. V důsledku jejího erozivního působení se aktuálně ocitly několik metrů od břehu uprostřed toku.

„Tyto Larsseny musely být páleny přímo v korytě řeky za použití speciální metody pálení pod vodou specializovanou potápěčskou firmou. Byla použita metoda řezání pomocí uhlíkové elektrody za použití kyslíku. Potápěči Larssenovu stěnu nařezali na menší segmenty, které byly následně jeřábem vytaženy na břeh. Vše se tedy odehrálo za snížené viditelnosti pod hladinou, kdy byly potápěči nuceni spoléhat ve značné míře především na svůj hmat. Vše probíhalo v neregulovaném úseku Odry v Polance nad Odrou,“ říká Michal Przeczek z investičního oddělení SmVaK Ostrava.

Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dvanáct + 17 =