Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

53 milionů do vodovodů u Melče a ve Vítkově-Klokočově

Datum: 14.11.2023

Klokočůvek - Panna Marie ve Skále (3)

Téměř 40 milionů korun si vyžádala rekonstrukce přívodních řadů mezi obcemi Moravice, Nové Lublice a Kružberk. Díky tomu pijí lidé v Oderských vrších v okolí Melče na Opavsku kvalitnější pitnou vodu, protože původní ocelové potrubí bylo po desítkách let spolehlivého fungování problematické z hlediska obsahu železa v dopravované vodě.

„Důvodem, proč jsme přikročili k této významné investici, byla skutečnost, že přes zvýšenou četnost odkalování přívodních řadů pro zásobované obce se nedařilo snižovat obsah železa v pitné vodě na potřebnou úroveň. Provedli jsme hydrotechnické posouzení zohledňující průtočnou rychlost vody v systému a její obměnu v dané síti, přičemž jsme se rozhodli situaci vyřešit bezvýkopovou technologií, kdy jsme do původního ocelového řadu zatáhli polyetylenové potrubí,“ vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

U Melče bylo zmodernizováno téměř 5 800 metrů vodovodní sítě, u Klokočova téměř 1 350 metrů

tavba byla rozdělena do dvou etap, kdy během první z nich bylo do původního ocelového řadu s průměrem DN 300 vloženo polyetylenové potrubí DN 200. Jednalo se o úsek v délce 3 831 metrů mezi vodojemy pro Nové Lublice a Moravici. Na předávacím místě pro Nové Lublice byla vybudována nová armaturní šachta, na trase bylo umístěno pět hydrantů sloužících jako kalník a čtyři sloužící jako vzdušník.
Během druhé etapy, která byla dokončena letos na podzim, mezi vodojemem pro Nové Lublice a odbočkou pro vodojem pro obec Kružberk, bylo nahrazeno 1 959 metrů ocelového potrubí DN 200, do něhož bylo vsunuto polyetylenové potrubí DN 150. Na trase jsou umístěny dva hydranty sloužící jako kalník a jeden sloužící jako vzdušník.
Bezvýkopová metoda je ohleduplnější k okolnímu prostředí a minimalizuje vliv stavby na kvalitu života v dané oblasti. Je výhodní také nižšími náklady v porovnání s výkopovými metodami a rychlostí provedení.

Ze stejného důvodu jako v okolí Melče došlo v první polovině letošního roku také v části Vítkova – Klokočově k výměně 1 356 metrů ocelového potrubí za vodovod z vysokohustotního polyetylenu. Náklady dosáhly 13 milionů korun. Díky tomu mohou lidé v obci pít kvalitnější pitnou vodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 + čtrnáct =