Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nová dešťová zdrž pro čistírnu v Třebíči

Datum: 26.09.2023

377856972_782561903822435_6052668380342899669_n

V areálu čistírny odpadních vod v Třebíči se aktuálně staví jedna ze dvou nových dešťových zdrží ve městě. Nádrž o objemu 1750 metrů krychlových vody bude sloužit k zachycení a následnému vyčištění vody přepadající z odlehčovací komory před čistírnou. Výstavbou dojde ke snížení vnášeného znečištění do řeky Jihlavy při přívalových deštích. Investorem stavby je svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč.

Stavba čistírny odpadních vod na levém břehu řeky včetně levobřežního sběrače proběhla v letech 1974–1977. Zkušební provoz byl zahájen v roce 1977. V devadesátých letech bylo z kapacitních důvodů rozhodnuto o rozsáhlé rekonstrukci a rozšíření kanalizační čistírny. Jedině tímto řešením byl podmíněn další možný rozvoj města. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2000.

Zdroj financování stavební části pocházel z místních zdrojů a z Fondu životního prostředí ČR. V roce 2001 pokračovala další náročná etapa. Její finanční krytí se podařilo zajistit z prostředků programu PHARE – Evropské unie. Celkové náklady dosáhly 200 000 000 korun. Stavba byla dokončena v roce 2002, v lednu 2003 byl zahájen zkušební provoz. Stavba je koncipována pro 70 000 ekvivalentních obyvatel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × 2 =