Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nový vrt v Chlebičově připraven pro napojení do sítě

Datum: 17.08.2023

Chlebicov (2)

Méně než 5 % pitné vody vyrábí SmVaK Ostrava z podzemních zdrojů. Mezi takto zásobované lokality patří část Opavska. Například také Chlebičov a okolní obce nejsou napojeny na páteřní systém pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod. SmVaK Ostrava v oblasti dodávají lidem pitnou vodu z podzemních zdrojů. V uplynulých letech byly realizovány významné investice do sanací stávajících vrtů a související infrastruktury, stejně jako do budování nových zdrojů. To platí také pro Chlebičov.

V uplynulém roce byl v Chlebičově vybudován nový vrt a související infrastruktura s cílem nahradit stávající vrt zásobující kromě obyvatel obce také odběratele v Pustých Jakarticích. Aktuálně jsou dokončovány práce na jeho zapojení do veřejné vodovodní sítě v lokalitě.

Systém funguje tak, že voda z vrtu je čerpána ponorným čerpadlem do odkyselovací stanice a následně upravena odkyselením přes aerační věž s dávkováním chlornanu sodného pro zajištění zdravotního zabezpečení. Upravená voda směřuje do jímky pitné vody s objemem 50 metrů krychlových a následně je čerpána do věžového vodojemu s kapacitou 200 kubíků, odkud směřuje k odběratelům.
„38 metrů hluboký vrt v Chlebičově s vydatností tři litry za sekundu z konce 70. let minulého století byl na hranici životnosti. Z tohoto důvodu bylo nezbytné ho nahradit novým. V průběhu jeho výstavby a testování byli obyvatelé zásobování suchovodem z vysokohustotního polyetylenu s délkou 1565 metrů, který přiváděl vodu z úpravny vody ve Velkých Hošticích. Pro zajištění dostatečného tlaku byl opatřen provizorní zrychlovací čerpací stanicí umístěnou v kontejnerové konstrukci,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Nový významný zdroj podzemní vody v lokalitě se nachází v hloubce třiceti pěti metrů pod terénem. Jeho vybudování si vyžádalo čtyři miliony korun.

Konečný průměr vrtu činí 500 milimetrů. Po vyhloubení je nezbytné vystrojení vrtu spočívající v silnostěnných PVC zárubnicích o průměru 280 milimetrů, řádné odkalení, obsypání filtrační vrstvou kačírku a utěsnění svrchních vrstev zamezující pronikání povrchových vod do vrtu cementem. „Předtím, než je možné nově vybudovaný vrt do systému dodávek pitné vody zapojit a připravit nezbytnou infrastrukturu pro jeho fungování, je nezbytné provést řadu kroků během zkušebního provozu. V první řadě je třeba otestovat, zda je nový zdroj kapacitně dostatečně vydatný pro to, aby mohl zásobovat danou oblast. Také se musí provést kontrola správnosti provedení veškerých technických náležitostí. Následně je nutné opakovaně analyzovat kvalitativní parametry čerpané vody, aby mohla být po úpravě využívána jako voda pitná. Naše legislativa je v tomto ohledu velmi přísná a ostatně také pro naši společnost je kvalita dodávané vody zásadní prioritou,“ dodává Komínek.


Nad novým vrtem byla vybudována podzemní, obdélníková monolitická železobetonová šachta překryta zeminou s vystupujícími tubusy/komínky pro obsluhu vrtu a montážní práce. Součástí šachty je přístupový žebřík a ocelová konstrukce pro možnost manipulace s vystrojením vrtu.
Pro čerpání vody z nového vrtu do odkyselovací stanice bylo instalováno nerezové ponorné čerpadlo Grundfos a výtlačné potrubí z nerezu v průměru DN 50.
Provoz čerpací stanice a čerpadla bude automatický dle hladiny v akumulační nádrži odkyselovací stanice, z původního i nového vrtu je do ní vybudováno nové přívodní potrubí.

V objektu současné odkyselovací stanice byla vyměněna vzduchotechnika pro odvětrávání a zařízení pro odvlhčení jejího suterénu. Původní vystrojení čerpací stanice z odkyselovací stanice bylo demontováno a pro čerpání do sousedícího věžového vodojemu nebo přímo do spotřebiště byla vybudována nová čerpadla i rozvody s příslušnými armaturami. Provoz čerpací stanice bude automatický a řídí se hladinou vody ve věžovém vodojemu.
Kompletně nová je elektroinstalace odkyselovací stanice včetně nové telemetrické stanice pro řízení a sledování všech procesů v provozu. „Celkové náklady dosáhly pěti milionů korun. Připojení nového vrtu do vodovodní sítě nám umožní komplexní sanaci vedlejšího věžového vodojemu, kterou připravujeme pro následující období. Budeme totiž schopni díky novému vrtu dodávat vodu přímo do spotřebiště odběratelům bez využití věžového vodojemu,“ uzavírá Komínek.

Mgr. Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sedmnáct + 15 =