Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

2 000 rybek pro Kozmické ptačí louky

Datum: 31.05.2023

Kozmické ptačí louky (2)

Díky spolupráci SmVaK Ostrava a ZO ČSOP Ochránce pečující o unikátní biotop do něj byly poslední květnový den vypuštěny původní rybí druhy, které podpoří rozvoj biodiverzity

Vodárenská společnost SmVaK Ostrava a potravinářská firma SEMIX, v jejímž vlastnictví je území Kozmických ptačích luk, spojily své síly v podpoře biodiverzity a návratu krajiny do přírodě blízké podoby. Do mokřadů v lokalitě bude vypuštěno tisíc slunek obecných a tisíc hořavek duhových. Jedná se o původní rybí druhy pro naši zemi. Ryby po rozmnožení poslouží například také jako rozšíření nabídky potravy ledňáčka říčního nebo kriticky ohrožené vodouše rudonohé a bukáčky malé.

Území Kozmických ptačích luk leží jen několik set metrů od místa, kde řeka Opava obkružuje svým tokem Hlučínské jezero (Štěrkovnu). Unikátní území nejen v našem regionu, ale v celorepublikovém měřítku, není přirozeným biotopem. V současnosti 72 hektarů ucelených nivních psárových a ostřicových luk je postupně budováno od roku 2006. Jde o projekt, kterým byla příroda obohacena o nová území, respektive jí byly navráceny plochy v minulosti znehodnocené melioracemi.

„Mezi obyvateli lokality je celá řada chráněných ptačích druhů, které je možné ze sedmimetrové ptačí pozorovatelny sledovat v průběhu jarních i podzimních tahů, stejně jako během celého hnízdního období. Od dubna do srpna louky rozkvétají celou řadou rostlinných druhů, z nichž některé jsou chráněné.
Po vybudování celé řady tůní, mokřadů a meandrů potoka Přehyně, který byl v minulosti uměle napřímen, se do oblasti vrátila celá řada živočišných druhů, které zde úspěšně prosperují. Vysazení rybek do místního vodního ekosystému je dalším prvkem do mozaiky, který lokalitu rozvíjí žádoucím směrem,“
říká předseda ČSOP Ochránce Michal Čižmár.


Kozmické ptačí louky jsou ukázkou přírodě blízkých poměrů v krajině. Proto lokalita slouží také vzdělávání a podpoře vědy a výzkumu. Území je ve vlastnictví otické potravinářské společnosti SEMIX, která ji postupně získávala do svého vlastnictví od původních majitelů. Plocha postupně uvolňovaná přírodním procesům se rozrůstala až na současných 72 hektarů a projekty obnovy byly realizovány v několika etapách.
Na konci roku 2019 se zde začalo pást stádo divokých koňů z Exmooru, druhu, který je geneticky nejbližší tomu, který v minulosti Evropu obýval. Právě pastva koní pomáhá významným způsobem k údržbě lokality přirozeným způsobem.

SmVaK Ostrava dlouhodobě usilují o rozšiřování prvků biodiverzity do vodárenských areálů a spolupracuje na těchto projektech s odborníky z dané oblasti. Bylo vytipováno několik lokalit, kde byla navržena řešení, jak je postupně přizpůsobit tak, aby při respektování všech technických a provozních parametrů pro vodárenské lokality, bylo možné prvky biodiverzity postupně implementovat. Právě tento směr uvažování je příčinou toho, proč se vodárenská společnost stala partnerem projektu na území Kozmických ptačích luk.

„Problematikou zvyšování biodiverzity v lokalitách, kde působíme, jsme se začali komplexně zabývat před pěti lety. Byly vytipovány jednotlivé oblasti, na něž je vhodné zaměřit svou pozornost z hlediska faktického přínosu pro zvýšení biodiverzity v daném místě. Tyto prvky v daných lokalitách nadále rozvíjíme,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

19 − 2 =