Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Pokračuje plošná deratizace stokové sítě

Datum: 20.10.2021

deratizace_tym

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu na území města Ostravy v celkové délce 918 kilometrů, o kterou se systematicky stará a obhospodařuje ji. OVAK od dubna opětovně zahájil realizaci plošné deratizace. Do této chvíle již byla dokončena první etapa, která proběhla v městských obvodech Poruba, Pustkovec a části obvodu Ostrava-Jih. Momentálně probíhající druhá etapa deratizace zahrnuje městské části Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Přívoz, Muglinov, Třebovice a další část obvodu Ostrava – Jih. Průběžně bude prováděna pokládka nástrah do OVAK provozovaných kanalizačních šachtic. Celkový náklad na deratizaci v roce 2021 se blíží ke 1,2 milionu korun.

Vysoká životní úroveň lidské civilizace je doprovázena existencí velkého množství kolonií potkanů. Odpadky, které člověk vyprodukuje, jsou jejich bohatým zdrojem potravy, a tak může v městské aglomeraci dosáhnout jejich poměr k lidem až 5:1.  Aby se jejich počet v lokalitě města Ostrava snížil, realizuje OVAK každoročně tzv. plošnou nebo lokální deratizací stokové sítě města Ostravy, která v roce 2021 předpokládá pokládku přibližně bezmála 14 tisíc nástrah od dubna do konce listopadu. Realizace plošné deratizace je rozdělena na 2 etapy, z nichž první etapa byla ukončena v srpnu. V rámci první etapy došlo k realizaci v městských obvodech Poruba, Pustkovec a části městského obvodu Ostrava-Jih (Hrabůvka, Dubina a Bělský les). V rámci druhé etapy, která probíhá v těchto dnech, dojde k pokračování deratizace v další části městského obvodu Ostrava-Jih (Pískové Doly) a realizaci v oblastech Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory, Muglinov a Třebovice. 

Výběr lokalit, v rámci, kterých je prováděna deratizace, vychází z dlouhodobého plánu deratizace a rovněž operativně reaguje na přijaté podněty občanů či institucí. Deratizace se provádí již dlouhodobě za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy, a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí, protože potkan je přenašeč řady nebezpečných nakažlivých nemocí. Od myšího tyfu, krysí skvrnivky, leptospirózy, salmonelózy až po tuberkulózu, tularémii nebo Weilovu žloutenku. Zástupci dotčených městských obvodů, kde je plošná deratizace realizována, jsou vždy informováni tak, aby mohli v součinnosti např. zajistit deratizaci veřejných prostranství či spravovaných nemovitostí. Současně bychom chtěli apelovat na občany, aby nevyhazovali potraviny na volnou plochu, zejména právě v okolí popelnic, a také nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení do kanalizace, což potkanům následně slouží jako chutná potrava. Pokud potkani nebudou mít potravu, nebudou mít důvod se v těchto místech sdružovat.

Čím se deratizace provádí? Typů nástrah je několik a jak by se mohlo zdát, použité nástrahy nejsou klasifikovány jako jedy. Látky obsažené v nástrahách jsou antikoagulanty druhé generace, jejichž cílem je snižovat srážlivost krve a způsobit zástavu krevního oběhu. Pro bezpečnost ostatních zvířat je nástraha vkládána výhradně do nepřístupných podzemních objektů – kanalizačních šachtic, které jsou uzavřeny. Smrtelná dálka je cca 2,5 g a úhyn potkanů nastává po zhruba 3-7 dnech od konzumace. V rámci ochrany zvířat byly tyto látky testovány a doporučeny jako účinné, bezbolestné a nevyvolávající u potkanů obranný reflex. Využívány jsou nástrahy různých typů např. voskové kostky nebo sáčky s granulemi, které jsou obměňovány tak, aby si na ně potkani nezvykli. Využívány jsou pak individuálně dle místních podmínek v jednotlivých šachticích. V případě, že by došlo k pozření nástrahy domácím mazlíčkem, je v důsledku postupné účinnosti záchrana vcelku jednoduchá – podávání vitamínu K.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedenáct − 10 =