Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Akce Krysař v plném proudu. Plošná deratizace odstartovala

Datum: 19.04.2023

SmVaK_Ostrava-HQ

Více než 42 tisíc různých typů návnad pro potkany poputuje letos na jaře do kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury v obcích a městech, kde zajišťují odvádění a čistění odpadních vod SmVaK Ostrava. Stejně jako každý rok odstartovala na začátku plošná deratizace, jejímž cílem je udržet počet potkanů v síti na stabilizované úrovni. Deratizace bude probíhat až do začátku letních prázdnin.

V případě potřeby každoročně na podzim následuje takzvaná ohnisková deratizace, která řeší především problematická místa. Ta obvykle začíná po konci letních prázdnin a probíhá do konce října. V případě, že se v některé lokalitě objeví problémy s větším množstvím potkanů, je situace vždy řešena operativním zásahem.

Potkani využívají kanalizaci jako silniční a dálniční síť, jejímž prostřednictvím se mohou přesouvat do míst nabízejících dostatek potravin. Proto je jejich výskyt vyšší v místech, kde jim lidé svým neodpovědným chováním spočívajícím ve vyhazování zbytků potravin do veřejného prostoru nebo okolí kontejnerů a popelnic připravují komfortní přístup k jídlu. Velmi často jde o sídliště a bytové komplexy.

Určitý nárůst počtu hlodavců, zejména kolem sídlišť, byl zaznamenán například během covidové pandemie. Zvýšil se počet lidí, kteří trávili více času doma, čímž se zvýšil objem odpadků a zbytků jídla, které bylo vyhazováno poblíž popelnic a kontejnerů.

Například na Frýdecko-Místecku bude do kanalizační infrastruktury vloženo 9 000 kusů nástrah, na Českotěšínsku jde o téměř 5 000 nástrah, na Karvinsku a Havířovsku se jedná celkem o téměř 14 000 nástrah. Na Opavsku, kde v samotné Opavě probíhá akce v koordinaci s městem, bude položeno 6 000 nástrah, na Novojičínsku se bude jednat o 7 000 kusů. Počet nástrah se postupně zvyšuje s rostoucí délkou provozované kanalizační sítě.
Návnady jsou rozmisťovány plošně, ale také cíleně do míst, kde byl zaznamenán zvýšený výskyt hlodavců. Úbytky nástrah jsou kontrolovány a v případě, že je to potřeba, tak jsou průběžně doplňovány, aby byla zvýšena efektivita celého procesu. Takzvaný dosyp se provádí zhruba dva až tři týdny po položení prvních nástrah. Používány jsou různé typy výrobků. Například extrudovaná kostka Protect Pro nebo Hubex L.

Specifické bývají s ohledem na místní poměry také způsoby osazování nástrah do kanalizační sítě. U splaškových kanalizací je nástraha podávána na suchou a vysokou podestu v revizní šachtě, u jednotných kanalizací s vyšším průtokem odpadních vod se nástrahy obvykle věší pomocí drátku nebo papírového provázku na stupadla šachty, případně se jistí na rám poklopu.

„Efektivitu deratizace zvyšuje to, když se ve stejnou dobu připojí s deratizací svých prostor a objektů také města a obce, případně průmyslové podniky, v jejichž areálech se potkani pohybují. Jde především o výrobce potravin, restaurace a vývařovny. Důležitá je koordinace aktivit zúčastněných stran. Můžu konstatovat, že s většinou měst a obcí je spolupráce v této oblasti velmi dobrá a akce probíhají v koordinaci s nimi. Deratizace pro nás realizují specializované firmy ve spolupráci s našimi zaměstnanci, kteří jim zpřístupňují kanalizační síť,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.

Kromě stokové sítě probíhá deratizace v objektech kanalizačních čerpacích stanic a čistíren odpadních vod, kde se počet položených návnad řeší individuálně podle velikosti příslušného objektu.    

„Velkým problémem zůstává vypouštění odpadních vod se zbytky potravin a přepálených olejů do kanalizace pro veřejnou potřebu. Tyto potraviny se stávají ideální potravou pro potkany, kterým se pak výborně daří. Rychle a nekontrolovatelně se následně rozmnožují – jeden pár pak má až několik desítek potomků. Snažíme se o tomto problému veřejnost informovat a vzdělávat už od základních škol, ale situace se v tomto ohledu zásadně nelepší.“ vysvětluje Grzonka.

Za poslední dva roky bylo evidováno pouze několik podnětů od občanů na zvýšený výskyt hlodavců a na provedení nezbytné deratizace. Vždy šlo o nejbližší okolí bytových panelových domů – sídlišť, kde je hlavním zdrojem jednak potravy, ale také místem hnízdění hlodavců, okolí popelnic a sklepní prostory, v nichž obyvatelé skladují také potraviny. Proto se také letos společnost soustředí zejména na deratizace sídlišť, kde jsou ošetřeny nejen stokové sítě, ale také kanalizační přípojky uložené v nebližších pozemcích kolem panelových domů. Případné díry na pozemcích od hlodavců kolem revizních šachet a kanalizačních řadů jsou zasypávány, opravována jsou také tělesa revizních šachet, pokud taková potřeba vznikne.


Pozitivním faktorem z hlediska snižujícího se počtu hlodavců v kanalizační síti jsou také investice do infrastruktury, kdy dosluhující stokové sítě v horším technickém stavu byly pro hlodavce vhodnějším místem pro pobyt než nová infrastruktura.

Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 − 4 =