Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

777 milionů do vodárenství v Ostravě

Datum: 12.02.2021

Petrovice-u-Karvine1

Město podle svých představitelů pokračuje v obnově a rozvoji vodovodní a kanalizační sítě, do které půjde letos téměř 777 milionů korun, což je zhruba dvojnásobek oproti předchozím letům.

V průběhu roku tak bude v Ostravě zahájeno 28 vodohospodářských staveb. Největší budou probíhat v Nové Bělé a ve Slezské Ostravě v ulici Zvěřinská, dále budou fyzicky zahájeny vysoutěžené stavby z loňského roku v Moravské Ostravě v ulicích Sadová, Hrušovská, U Parku a Budečská. Zároveň letos město dokončí 26 staveb, především rekonstrukci klíčového sběrače B podél řeky Lučiny a vybuduje nový sběrač až k Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích.

V Ostravě je také 46 volných výustí. Nejpozději do pěti let by měla být většina z nich odstraněna nebo přepojena na jednotnou kanalizaci, a odpadní vody z nich svedeny na čistírny odpadních vod. Tím se zlepší kvalita vody ve vodních tocích na území města, protože se splašky už nebudou dostávat do Lučiny, Ostravice a Odry. V Ostravě je celkem 908 kilometrů kanalizační a 1068 kilometrů vodovodní sítě. Jejich vlastníkem je město Ostrava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × dva =