Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Plzeňský kraj podpoří vodárenskou infrastrukturu 78 miliony

Datum: 24.01.2021

Plzeň-700x350

Žádosti budou přijímány od 1. do 31. března 2021. Předmětem dotačního programu je podpora výstavby nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace. Schválený objem finančních prostředků je 78 400 000 korun.

Podle Plzeňského kraje je podporovaná výstavba, rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu s cílem zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, a dále výstavba a rekonstrukce vodovodů a souvisejících vodárenských objektů zejména pro veřejnou potřebu s cílem zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Rada Plzeňského kraje také schválila vyhlášení dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021, na který je alokováno 600 tisíc korun. To vzešlo z potřeby zejména menších obcí, ve kterých je nutné řešit čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou v souladu s platnou legislativou.

Studie má obcím pomoci nalézt optimální variantu odkanalizování a zásobování pitnou vodou a předejít případným nákladným projektům na odkanalizování a zásobování pitnou vodou bez uvážení všech možných variant. Studie bude následně podkladem pro aktualizaci v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím aplikace eDotace od 1. února do 30. července 2021, anebo do vyčerpání alokace finančních prostředků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

14 + devatenáct =