Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

27 milionů na vodohospodářské projekty ve Zlínském kraji

Datum: 04.09.2022

Vodohospodarske_projekty-Zlin

Zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou a snížení vypouštěného znečištění. To jsou cíle připravovaných projektů několika obcí ve Zlínském kraji, které nyní krajští radní podpořili více než 27 miliony korun. Dotace ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.

„Podpořili jsme například odkanalizování obce Míškovice, modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod Rusava, opravu vodovodu v Suché Lozi, doplnění vodovodu v Hostějově, prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu v obci Police nebo projekt vodárny Haluzice. Vzhledem k vysoké kvalitě předložených projektů a naléhavosti jejich řešení jsme na základě doporučení hodnotitelské komise rozhodli o navýšení alokace programu o více než 10 milionů korun,“ sdělila Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje, která je zodpovědná za oblast životního prostředí.

O finanční prostředky mohly zažádat obce do 2 000 obyvatel nebo svazky obcí, z nichž každá ve svazku dotčená realizací projektu má do 2 000 obyvatel. Dotace bylo možno získat v rozmezí od 50 tisíc až do 10 milionů korun. Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na zasedání 12. září.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

13 + 2 =