Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kvalitnější voda pro obec Kružberk

Datum: 22.07.2020

kruzberk

Dva kilometry nového vodovodu zajistí kvalitnější vodu pro obec Kružberk. Dvě třetiny stavby budou podle mluvčího SmVaK Ostrava Marka Síbrta realizovány bezvýkopovou metodou, která je šetrnější k životnímu prostředí a neovlivňuje negativně kvalitu života lidí v dané lokalitě.

„Páteřní řad v obci, který je vybudován částečně z oceli a částečně z litiny vykazuje dlouhodobě problémy s kvalitou vody v ukazateli železa v dodávané pitné vodě. Abychom zajistili odpovídající kvalitu, musíme vodovodní síť pravidelně odkalovat. Rozhodli jsme se proto přistoupit k investici za téměř 13 milionů korun, díky níž tento nežádoucí stav eliminujeme a budeme moci dodávat pitnou vodu ve špičkové kvalitě,“ řekl ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Součástí akce bude rovněž přepojení sedmdesáti čtyř vodovodních přípojek. Zrušen bude také objekt bývalé čerpací stanice. Dále bude vybudována nová redukční šachta a provozní data z lokality budou online přenášena na vodárenský dispečink.

Vodohospodáři dále upozornili, že otevřeným výkopem bude položeno více než 700 metrů sítě, zbývajících 1476 metrů bude provedeno bezvýkopovou metodou řízeného protlaku a berstliningu. „Při berstliningu je nové potrubí zataženo do toho stávajícího, u kterého přitom dochází k jeho destrukci. Není nutné zasahovat do povrchu a omezovat život v daném místě. Metoda je rychlejší, ekonomičtější, ohleduplnější k životnímu prostředí a bere větší ohled na kvalitu života v lokalitě,“ doplnil Milan Koníř.

Obec Kružberk leží pod hrází stejnojmenné údolní nádrže, která je hlavním zdrojem surové vody pro Úpravnu vody Podhradí společnosti SmVaK Ostrava. Jedná se o první nádrž v povodí Odry. Původně měla voda z Kružberku sloužit pro průmyslové účely Ostravska, ale následně bylo rozhodnuto, že bude primárním zdrojem pro pitné účely hustě osídleného kraje.

Tuto vodu pije zhruba milion Moravanů a Slezanů. Zásobní objem je 24,6 milionu kubíků vody. V posledních letech prošla přehrada modernizací zhruba za 80 milionů korun. Opravy začaly v červenci 2015 a původně měly skončit do konce roku 2016. Práce se však oproti předpokladům protáhly. Rekonstrukcí prošla například koruna hráze, nebo návodní líc hráze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

devět − 6 =