Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Zlínský kraj podpoří vodohospodářské projekty

Datum: 19.05.2020

1

Přidělení dotací z Programu na podporu vodohospodářské infrastruktury 10 obcím v souhrnné výši 6,397 milionu korun schválili krajští zastupitelé. Podle nich jsou dotace určeny na zhotovení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury v dané lokalitě.

„Podpořili jsme například projekt čištění odpadních vod v Hostišové, dále odkanalizování obce Bohuslavice u Zlína, projekt odkanalizování a čistírny odpadních vod v Lechoticích nebo modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod Rusava,“ uvedla Margit Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Dále také zastupitelé schválili poskytnutí dotací z Programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Například na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody u lesních cest byla dotace poskytnuta 16 žadatelům v celkové výši 3 415 200 korun a na vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků byla dotace přidělena 46 žadatelům v celkové výši 1 941 000 korun. „Tento program vyhlašujeme již čtvrtým rokem, abychom vlastníkům lesů pomohli vyrovnávat se s následky sucha,“ doplnila Balaštíková.

Podle vedoucího Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Alana Urce kraj při podpoře usměrňování odtoku a vsakování vody podporuje budování nových drenáží, rigolů, opěrných a zárubních zdí či rekonstrukci a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cest, tedy drenáží, trativodů, propustků, vsakovacích objektů nebo protipožárních nádržek.

Finanční podpora realizace nádrže Vlachovice

Krajští radní loni také schválili poskytnutí dotace státnímu podniku Povodí Moravy až do výše 868 tisíc korun na pořízení podkladové dokumentace. Představitelé kraje zdůraznili, že vodohospodáři mají plnou podporu pro vybudování díla. Přehrada by měla být uvedeno do provozu v roce 2030. Odhadované náklady jsou 5,3 miliardy korun.

„S Povodím Moravy, které je investorem připravované výstavby vodního díla Vlachovice, máme uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci. Rozhodli jsme se proto finančně podpořit zpracování podkladové dokumentace pro modernizaci kanalizační sítě v okolí budoucí přehrady, které je jednou ze základních podmínek pro další postup příprav tohoto velkého investičního záměru,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje.

Oblast dlouhodobě trápí sucho. Problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými zdroji byly na Zlínsku zaznamenány již před třemi roky. Vlachovice by měly být významným zdrojem také pro Vsetínsko a Uherskohradišťsko. V případě, že to bude slučitelné s vodárenským využitím nádrže, bude také využívána ke sportovnímu rybolovu a rekreaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 − 9 =