Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Labe vypsalo stavební tendr za 406 milionů korun

Datum: 27.08.2018

Povodí_Labe_Hradec_Králové-480x350

Státní podnik Povodí Labe vypsal v srpnu tendr na protipovodňové úpravy koryta Třebovky. Jde konkrétně o zvýšení kapacity koryta v úseku 12,151 – 23,788 říčního kilometru. Odhadovaná hodnota zakázky činí 406 milionů korun. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast končí 4. října 2018. Jiný významný projekt Povodí Labe však provází komplikace.

Ve stádiu příprav je stále plánovaný poldr v Mělčanech. V druhé polovině července to bylo již dvacet let od katastrofální povodně v podhůří Orlických hor, která byla zásadním impulsem pro budování protipovodňových opatření v povodí Dědiny. Hlavním ochranným prvkem proti velké vodě měla být suchá nádrž Mělčany.

„Původně byl pro nádrž vytipován profil ve Skalce u Podbřezí, ovšem vzhledem k lepším geologickým podmínkám byl ve 20. letech 20. století posunut níže po toku do profilu Mělčany u Dobrušky. Tento profil byl při tvorbě státního vodohospodářského plánu v roce 1957 zařazen do části Plánované vodní nádrže. V roce 1985 se začalo uvažovat s termínem výstavby této nádrže těsně po roce 2000. Jejím hlavním účelem mělo být zásobování zemědělství závlahovou vodou a eliminace negativních důsledků způsobených vodárenským odběrem podzemní vody ze zdroje Litá. Ve druhé polovině 90. let postihly naši republiku poprvé po delší suché periodě rozsáhlé povodně. V reakci na ně byla zpracována Koncepce protipovodňové ochrany povodí Labe, ve které byla nádrž Mělčany zařazena mezi 14 nejdůležitějších protipovodňových opatření v povodí. V roce 2001 byl zpracován návrh tří variant vodohospodářského řešení: 1. Suchý poldr, 2. Nádrž bez dotace minimálních průtoků povrchových vod, 3. Nádrž s dotací minimálních průtoků povrchových vod,“ vysvětlilo Povodí Labe.

Všechny výše jmenované varianty by podle vodohospodářů zaručily protipovodňovou ochranu sídel ležících podél Dědiny pod nádrží, zejména Mělčan, Dobrušky a Pulic. Víceúčelová nádrž by také údajně zajišťovala možnost rozumně hospodařit s vodou v území, poskytnout ji jak ve formě povrchové vody na závlahy, tak dotovat podzemní zdroje dále upravitelné pro vodárenské účely. Nakonec bylo přijato kompromisní řešení v podobě realizace suchého poldru v Mělčanech, který bude schopen zachytit 3 159 000 metrů krychlových vody a zatopená plocha bude při maximální kapacitě poldru tvořit 55 hektarů.

Podle povodí se jedná o řešení, které sice zajistí protipovodňovou ochranu, ale zcela rezignuje na další funkce, které by mohla splňovat víceúčelová nádrž za vynaložení srovnatelného úsilí a srovnatelných nákladů. „Vzhledem k současným problémům se suchem, které lze pozorovat i v oblasti podhůří Orlických hor, se jedná z vodohospodářského pohledu o promarněnou příležitost. V květnu 2018 získala stavba územní rozhodnutí, které zatím nenabylo právní moci. Následovat bude majetkoprávní příprava a další projekční práce. Zahájení realizace stavby předpokládáme dva roky po nabytí právní moci územního rozhodnutí,“ konstatovalo na závěr Povodí Labe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × 4 =