Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kvalitnější pitná voda pro Jakubčovice nad Odrou a Heřmánky díky stavbě za 20 milionů

Datum: 20.02.2024

Jakubčovice nad Odrou

Komplexní modernizací prošla odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou. Nové odkyselovací filtry zvýšily účinnost úpravy pH pitné vody. Sanací prošla také stavební část objektu, nové jsou strojní technologie a elektrozařízení. Objekt získal vnější podobu dle nového konceptu jednotného vzhledu vodárenských objektů SmVaK Ostrava. Stavba začala v polovině roku 2021, hotovo bylo na přelomu loňského a letošního roku.

Zdrojem surové vody je studna v areálu odkyselovací stanice, z níž je pitná voda po úpravě čerpána do akumulace o objemu 36 metrů krychlových. Z ní je voda čerpána do vodojemu Heřmánky s objemem 100 metrů krychlových a do vodojemů nad Jakubčovicemi nad Odrou s objemem 50 metrů krychlových u nového vodojemu a 2×36 metrů krychlových u historické akumulace.
Roční produkce odkyselovací stanice činí zhruba 35 tisíc kubíků pitné vody, kterou odebírají obyvatelé Jakubčovic nad Odrou, vedlejších Heřmánek a Louček u Oder. Modernizací prošla jak stavební, tak technologická část provozu.

„Tři otevřené odkyselovací filtry s polovypáleným dolomitem tvořily samostatné betonové nádrže. Účinnost odkyselovacího stupně se postupem času snižovala a pH pitné vody postupně klesalo. To působilo problémy ve vodovodní síti z hlediska uvolňování inkrustů z potrubí. Filtrační náplň si po letech spolehlivého fungování zasloužila obměnu stejně jako technologické vystrojení zařízení. Komplexní modernizací prošel také stávající vodojem a jeho armaturní komora,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Během modernizace bylo vyměněno čerpadlo surové vody ze studny, které je nyní nastaveno tak, aby bylo možné regulovat výkon provozu od dvou do čtyř litrů za sekundu, čímž je možné regulovat filtrační rychlost v nových filtrech.

„Instalována je nová technologie odkyselení vody, která je tvořena dvěma otevřenými filtry z nerezu, které jsou zapojeny sériově. První z nich obsahuje filtrační materiál Filtralite Mono-Multi Fine a druhý jemnou vápencovou drť. Filtry jsou vybudovány tak, že voda protéká přes filtrační stupně až do akumulace gravitačně,“ přibližuje Komínek.

Zrnitý materiál o mocnosti 1,4 metru v prvním filtru slouží k odstranění občas se vyskytujícího jemného zákalu ze surové vody. Instalováno je ultrazvukové měření hladiny, aby bylo ve filtru dosaženo její konstantní úrovně. Vápencová drť s mocností 1,2 metru v druhém filtru se využívá ke zvýšení pH vody na žádoucí úroveň. Oba filtry je možné prát vzduchem i vodou díky dmýchadlu a čerpadlu s frekvenčním měničem.

Komplexní stavební rekonstrukcí prošly také vnitřní i vnější prostory areálu. Sanovány byly betonové a železobetonové konstrukce, opravena byla hydroizolace, vnitřní omítky, podlahy, klempířské prvky nebo nátěry. Nové jsou také chodníky a pochůzkové plochy. Rekonstruována byla kompletně také elektroinstalace. Nové je zabezpečení objektu a celého areálu.
Objekt získal vnější podobu dle nového konceptu jednotného vzhledu vodárenských objektů, který připravila společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných objektů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dva + dvacet =