Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vodovodní sítě budou čistit roboti

Datum: 26.10.2023

spin-off

Vodárenská akciová společnost převzala do užívání tři měřicí a proplachovací roboty Astacus, které vyvinula společnost VODA BRNO, spin-off subjekt Vysokého učení technického v Brně (VUT).

Jeden ze způsobů čištění potrubí dnes představuje řízené proplachování potrubí vypouštěním vody z hydrantů. Tuto technologii využívají roboti Astacus. Technologie je podle VAS výjimečná tím, že pro čištění vodovodního potrubí využívá nejmenší možné množství proplachovací vody, a přitom je velmi efektivní a účinná. Jejím použitím dochází ke spolehlivému vyčištění potrubí při minimálních nákladech a šetrné spotřebě vody.

Memorandum o spolupráci

VAS a Ústav vodního hospodářství obcí Fakulty stavební (FAST) spolupracují v oblasti vodárenství dlouhodobě, dříve spolupráci stvrdili memorandem. „Tento druh spolupráce zjednodušuje také přechod ze školy do praxe, jelikož studenti s touto technologií byli v kontaktu během svého studia a po jeho dokončení ji budou používat při práci,“ vysvětlil Jan Ručka z Ústavu vodního hospodářství obcí, který je zároveň jednatelem VODA BRNO.

Automatizace práce a úspora provozních nákladů

Na jeho slova navazuje náměstek generálního ředitele VAS Miroslav Svoboda: „Jedná se o inovativní zařízení pro automatizaci procesu odkalení vodovodní sítě nebo revizi hydrantu. Měli jsme možnost být při testování a máme za sebou několik projektů, kde jsme zařízení využili. Z prvních výsledků je patrné, že zařízení opravdu přispívá k automatizaci práce, má lepší výsledky při odkalení a šetří provozní náklady. K potvrzení těchto zjištění využijeme spolupráci s VUT a provedeme dlouhodobé sledování výsledků zařízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × 2 =