Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vláda schválila havarijní novelu vodního zákona

Datum: 04.10.2023

reka-bystrice-765x350

Novela představuje komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Návrh nyní podle ministerstva životního prostředí mnohem jasněji definuje, kdo má v případě havárií, jak postupovat. Novela, která nyní bude projednávána v Poslanecké sněmovně, dále zvyšuje výši sankcí za způsobení havárie. Zřízen bude i registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových.

„Ochrana vody a jejích zdrojů nejen v kontextu změny klimatu je neoddiskutovatelným národním zájmem. Naše vláda se to snaží maximálně ošetřit, nejen třeba ústavní ochranou vody, která čeká na projednání ve Sněmovně, ale i závazkem programového prohlášení o zavedení on-line monitoringu vody vypouštěné z průmyslových provozů do vodních toků. Tedy u těch znečišťovatelů, kteří nakládají s nebezpečnými látkami, a proto potenciálně hrozí jejich únik do vodního prostředí. Právě touto vodní novelou nastavujeme průlom v prevenci vzniku havárií,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Cílem novely je podle něj minimalizovat riziko na řekách. Hladík jako příklad uvedl ekologickou havárii na řece Bečvě v roce 2022. Takový chaos se nesmí opakovat, zdůraznil Hladík.

Zlepšení koordinace zasahujících orgánů

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající vodní zákon, ani zákon o integrovaném záchranném systému nestanovují přesný postup řešení významných havárií, tak havarijní novela vodního zákona proto legislativně ukotvuje současný faktický stav – Hasičský záchranný sbor ČR je do zásahu při havárii zapojen a často je na místě jako první. Novela se rovněž významně zaměřuje především na zlepšení koordinace zasahujících orgánů, urychlení spolupráce při zásahu, minimalizaci dopadů škodlivých následků havárií. Zároveň napravuje dosavadní nejasnosti, zejména ve rozdělení kompetencí všech složek, podílejících se na řešení havárií, a to i v případě havárií přesahujících území několika obcí nebo krajů.

Sankce se zvýší až pětinásobně

Novela se dotkla i sankcí za protizákonné vypouštění odpadních vod.  „Zvyšujeme je proto až pětinásobně, z maximální výše 10 milionů korun na 50, zejména pro podniky a provozovny, u nichž je pravděpodobnost vzniku závažného přestupku daleko vyšší než u jednotlivců,“ vysvětluje dále Hladík.

Zaveden bude kontinuální monitoring pro významné znečišťovatele. „Pokud se do povrchových vod vypouští odpadní vody s obsahem prioritních nebezpečných látek nebo nebezpečných závadných látek, jako například kyanidů, je z preventivních důvodů nezbytné být ve střehu a monitorovat to. Žádná legislativa v oblasti ochrany vod doposud nezavedla povinnost kontinuálního monitoringu pro potenciální znečišťovatele. Díky novele budou znečišťovatelé povinni zavést tento typ měření,“ vysvětluje ministr Hladík. Povinnost se dotkne 100-200 znečišťovatelů.

Digitální registr výpustí

Novela dále zavádí povinnost vést evidenci všech výpustí do vodních toků. Díky tomu vznikne nový digitální registr (Registr výpustí odpadních vod), který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových. To znamená, že se v něm objeví výpusti s vydaným povolením k nakládání s vodami, ale i ty, ke kterým toto povolení z nejrůznějších důvodů vydáno není.

Foto: řeka Morávka na Frýdecko-Místecku

Kompletní informace zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 + devět =