Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Případ nebezpečné látky v Sázavě završen pokutou 250 tisíc

Datum: 21.12.2021

IMG-20200624-084151

Povodí Vltavy během provozního monitoringu v roce 2019 odhalilo v  Sázavě výskyt nebezpečné látky propiconazole. Dále následoval rozsáhlý monitoring za spolupráce České inspekce životního prostředí s Vodárenskou akciovou společností, jehož cílem bylo odhalit zdroj úniku. Poté se ukázalo, že nebezpečnou látku vypouštěla bez povolení do veřejné kanalizace akciová společnost PKS okna ze svého areálu výroby oken a dveří ve Žďáru nad Sázavou. ČIŽP firmě udělila pokutu čtvrt milionu, která na konci listopadu nabyla právní moci.

Společnost PKS při kontrole podle ČIŽP dobře spolupracovala a snažila se objasnit příčinu úniku závadné látky. Dvakrát podle inspekce vyčistila vnitropodnikovou kanalizaci a investovala do nového zařízení, aby k dalšímu úniku již nedocházelo. „Při stanovování výše pokuty jsme brali v potaz také dosavadní „bezúhonnost“ a složitou situaci v souvislosti se současnou pandemií. Proto se výše pokuty pohybuje u spodní hranice zákonného rozpětí,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu Jan Panský.

Společnost se proti pokutě odvolala a uvedla, že inspekce polehčující okolnosti dostatečně nezohlednila a výše pokuty je nepřiměřená. Ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo. Vysvětlilo, že vypouštění vod s obsahem nebezpečných látek do kanalizace bez platného povolení nebo v rozporu s povolením je jedním z nejzávažnějších porušení vodního zákona. Propiconazole je fungicid a antimikrobiální látka a vodní zákon ho zařazuje mezi zvlášť nebezpečné závadné látky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 + sedmnáct =