Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Ministři se zajímali o vodohospodářské projekty na Moravě

Datum: 22.05.2022

Fotky-na-web

Obec Ústí, kde začala revitalizace dalšího úseku řeky Bečvy, a místa po kůrovcové kalamitě v revíru Olšovec Lesní správy Vítkov, navštívili ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Věnovali se také dalšímu postupu ve věci vodního díla Skalička a prohlédli si zrekonstruovaný jez Hranice, který výrazně zlepšil ochranu města před povodněmi a migraci vodních živočichů v řece Bečvě.

Revitalizace Bečvy u Ústí navazuje na minulý měsíc dokončenou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky. Povodí Moravy obnoví původní koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň u obce Ústí. Díky tomu tak vznikne přírodě blízké protipovodňové opatření, které zvýší schopnost krajiny zadržovat vodu, ekologickou stabilitu území a vytvoří přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku.

„V těchto místech se voda rozlévala mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci se vodní tok rozšíří a využije se historické koryto Bečvy. To zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém. Pokud jde o zaniklý rybník Otrž, na jeho místě vznikne odtěžením zeminy neprůtočná tůň. Bude ji napájet podzemní voda, a vytvoří tak chybějící vodní plochu obvyklou pro široké údolí řeky Bečvy,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Na Bečvě, ale i na mnohých jiných řekách v republice, investuje ministerstvo životního prostředí do obnov jejich původních koryt. „Celkem jsme na tyto tři akce, z nichž jsou už dvě hotové a třetí dnes zahájená, přispěli z Operačního programu Životní prostředí téměř 150 milionů korun. Díky tomu, že tady do krajiny vracíme původní podobu říčního koryta, nejen lépe ochráníme obec Ústí před povodněmi, ale pomůžeme lepšímu zadržování vody a vytvoříme vlídnější prostor pro návrat rostlin i živočichů,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šestnáct + devatenáct =